29
Fri, Sep

Planinarske ture

Bobotov Kuk (2523 m) predstavlja najviši vrh gorskog masiva Durmitor.

Bobotov Kuk (2523 m) predstavlja najviši vrh gorskog masiva Durmitor.

Bobotov kukBobotov kuk2To je ujedno i najviši vrh Crne Gore. Bobotov Kuk zajedno sa vrhovima Bezimeni Vrh (2487 m) i Đevojka (Soa, 2440 m) sačinjava najviši stenoviti greben Durmitora zvanu Soa Nebeska, što u prevodu znači “Podupirač neba”.

Soa Nebeska svojom stenovitim grebenima sa jedne strane pada 800 metara duboko u dolinu Škrke tj. Škrčkih jezera, dok se sa druge strane uzdiže se iznad “kamenog mora” udoline Valoviti Do (2027 m), najviše udoline u durmitorskom masivu.

 Bobotov Kuk je vrh impresivnog izgleda bilo da se posmatra iz Valovitog Dola, iz Žabljaka, sa Trojnog Prevoja, sa ramena Zubaca, sa Prutaša, sa Lučinog Vrha, Međeda, Mininog Bogaza, Bezimenog Vrha, Čvorovog Bogaza ili planine Vojnik.

Bobotov kuk3Bobotov kuk5Odakle god da se gleda, vitka i impresivna silueta Bobotov Kuka dominira nad planinskim masivima i krajevima sjeverne Crne Gore. Bobotov Kuk nekada se zvao Ćirova Pećina, po lovcu Ćiru Stijepoviću iz Žabljaka. On je u jednoj maloj pećini ispod vrha imao svoju čeku za lov na divokoze. Legenda kaže da je jednom prilikom za vrijeme lova sa svojim sinom, u magli imao privid da vidi divokozu, pa je zapucao i greškom ubio svoga sina, čime ga je gorska vila, zaštitnica divokoza kaznila za njegovu lošu namjeru. Kasnije je ovaj vrh dobio ime Bobotov Kuk, po plemenu Bobota koji su ispod vrha imali svoj katun za ispašu stoke.

Šta god bila istina, činjenica je da Bobotov Kuk kao najviši vrh Durmitora, a Bobotov kuk11zvanično i cijele Crne Gore iz godine u godinu privlači sve više planinara i zaljubljenika u netaknutu i impresivnu prirodu, koji nastoje da se popnu do vrha i steknu utisak kako to izgleda stajati na tronu Durmitora.
Uspon na ovaj vrh nije samo trofej planinarskog poduhvata, već i impresivno saznanje i doživljaj raznolikosti planinskog reljefa. Ovo naročito važi za uspon sa sjeverne strane od Žabljaka.

Bobotov kuk6

Već u podnožju, prolazi se kroz prašumsku zonu usred koje se nalazi Crno jezero. Posle uspona, strmom stranom i neravnim dnom moćnog ledničkog toka, stiže se u katun Lokvice. Odavde, preko Biljegovog dola i ledničkog cirka Valoviti do, ugledaćete divovski lednički cirk Škrku, dubine 800 m. Odatle, nekih dvadeset minuta hoda, stiže se na sam vrh.

Vidik sa Bobotovog kuka je nezaboravan i zahvata široko područje u radijusu od nekoliko stotina kilometara – od planine Rudnik na sjeveru do Orjena i Jadranskog mora na jugu, i od Kopaonika na istoku do Čvrsnice na zapadu. Osobito upečatljiv utisak ostavljaju planinski lanci crnogorskih planina, ispresijecani rječnim dolinama i živopisnim kanjonima, kao i zatalasane planinske površine, smještene oko Durmitora. Opisani jednodnevni izlet je nezaboravan. Trajanje uspona oko 5h i 30 min.

 

Nemate pravo da postavite komentar