21
Fri, Jun

 

Komovi pored Durmitora i Prokletija predstavljaju treće najimpresivnije gorstvo u Crnoj Gori. Sa vrhovima koji skoro dostižu visinu od 2500 metara, Komovi paraju oblake i impresivno dominiraju u jugoistočnom dijelu Crne Gore.

 

Durmitor je najljepša crnogorska planina gdje je tektonskim djelovanjem i erozijom, rječnom i ledenjačkom, stvoren planinski svijet fantastičnih oblika, kojeg je dobar pješak sposoban u podnožju obići za jedan dan.