25
Thu, Jul

O nama

Portal Putokaz poštuje privatnost svih korisnika i posjetilaca.

Lični podaci korisnika iz procesa registracije, kao i druge podatke o korisniku koje isti ostavi na portalu Putokaz su strogo zaštićeni i nedostupni trećim licima.

Navedene podatke će jedino u slučaju predviđenim zakonskim propisima Crne Gore vasnik portala dati na uvid trećim licima (državni organi - slučajevi definisani zakonskim propisima Crne Gore)

Portal Putokaz ima pravo da u skladu sa zakonom prikuplja podatke o korisnicima, dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu).

Ove podatke portal Putokaz može isključivo koristiti za poboljšanje sadržaja portala i dodatno prilagođavanje korisnicima portala.

Portal Putokaz poštuje privatnost svih korisnika i posjetilaca.

Lični podaci korisnika iz procesa registracije, kao i druge podatke o korisniku koje isti ostavi na portalu Putokaz su strogo zaštićeni i nedostupni trećim licima.

Navedene podatke će jedino u slučaju predviđenim zakonskim propisima Crne Gore vasnik portala dati na uvid trećim licima (državni organi - slučajevi definisani zakonskim propisima Crne Gore)

Portal Putokaz ima pravo da u skladu sa zakonom prikuplja podatke o korisnicima, dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu).

Ove podatke portal Putokaz može isključivo koristiti za poboljšanje sadržaja portala i dodatno prilagođavanje korisnicima portala.