26
Mon, Feb

Planinarske ture

 

Visitor, jedan od većih ogranaka Prokletija, planina u pjesmama opjevana , u svojim prostranstvima krije mnoge privlačnosti za ljubitelje prirode, planinare i izviđače.

 

Visitor, jedan od većih ogranaka Prokletija, planina u pjesmama opjevana , u svojim prostranstvima krije mnoge privlačnosti za ljubitelje prirode, planinare i izviđače.

Visiot1VISITOR Plana sa GlaveMalo gdje je na jednom području grupisano toliko prirodnih ljepota kao što je na Visitoru. Ovdje je priroda bila izdašna , kao da je htjela pokazati svu raskoš svojih stvaralačkih dostignuća. Veličanstveni nazupčani vrhovi izrastaju iz pustog, golog krša i zaklanjaju modro nebo, a u glacijalnim cirkovima kao medaljoni leže glečerska jezera, "gorske oči", šumski brežuljci i planinski masivi izbrazdani su hučnim rijekama i potocima, vrletne klisure strmih strana privlače u svako doba godine. U proljeće i ljeto, u jesen i zimu ovaj prostor pruža izvanredne draži.

Ako se izađe na Visitor prije sunca pogled seže do Komova, Durmitora i Lovćena. Čovjek poželi da ostane vječno na ovim prostorima da bi se nagledao ljepota. Satima bi posmatrao planinu Mokru i njene proplanke, nekad brojeći buljuke stada, a sada berače malina, kupina, borovnica... Tu su i planine u okruženju , Goleš, Zeletin, Čokar, Lipovica. Na Visitoru sve puca od zdravlja.

Visitor4Vistor2Penjanje sa južne strane , od Plavskog jezera , uz livade do najvišeg vrha Plana na 2210 metara nadmorske visine predstavlja posebnu atrakciju. Za tri sata dobrog hoda uz puno napora izlazi se na vrh. Radi lakšeg prilaza planini prošle godine su završeni radovi na probijanju sedam kilometara puta Brezojevice-Kula-Visitorsko jezero. 


Ovdje su dobri uslovi za stočarstvo. "Navikli smo na Visitor i katune, ne možemo bez njih iako stoke imamo sve manje", kažu nam stočari sa katuna Ćeransko, Lisu i Mramorje. Nekada su se prvih dana juna na katunima iz Brezojevice, Dosuđa, Martinovića, Pepića i Murine javila stada ovaca, krda goveda i konja natovarenih pokućstvom i posteljinom potrebnim za boravak na katunima u toku ljeta. Odjekivala su prostranstva od rike volova i laveža torskih pasa. Miješala se sa njima čobanska pjesma. Otvarali su se planinski stanovi-bačije, razgorijevale vatre. U katunu Lisa ima više od osam stanova iz kojih se vije dim kao znak života. U Mramorju su, između ostalih, ostali vjerni stočarenju Kočanović Vešo, Mijović Žarko, Rajković V. Milovan i drugi. Žale što bogatstvo livada i pašnjaka ne koriste buljuci ovaca kao nekad, što ne odjekuju čobanska pjesma. Ali, ako te pjesme nema, često se začuju sirene automobila pristiglih novootvorenim putem sa izletnicima, planinarima, đacima.

VisitorVisitor3U neposrednoj blizini jezera, u katunu Mramorje, nedavno su planinari podigli skroman planinarski dom, stjecište planinara, izviđača, lovaca i ljudi dobre volje. Na Visitoru će zadovoljstvo naći i lovci. U strmim stranama pod okriljem drveća ima hitronogih divokoza, srna, mrkih medvjeda , divljih svinja...Vrsni lovac sa puno trofeja su Popović Strašimir, Milačić Đoko, Kočanović Radosav, Šoškić Milić, Milačić Ljubo. Saobraćaj, kao esencijalan faktor , treba da omogući da se sa postojećeg rekonstruisanog puta uđe u visoki planinski masiv kako bi bio dostupan turistima i time dobio dodatnu, turističku vrijednost. Otuda se nameće potreba za ulaganjem, kako od strane opštine tako i države. Tranzitna uloga saobraćajnice uslovila je da Visitor sve više upoznaju domaći i strani turisti i zapaze njegove izrazito povoljne geografske osnove za razvoj turizma. Nijedna crnogorska planina nema takve uslove da smučari izlaskom iz kola sa automobilskog puta neposredno stupaju na staze .Prirodne skijaške piste i dužina zadržavanja sniježnog pokrivača omogućavaju skijanje tokom cijele godine. Da bi Visitor postao eminentni skijašni centar osim prirodnih pogodnosti potrebno je prvenstveno izgraditi ski-liftove. Teorijski gledajući, na Visitoru se može uraediti nekoliko skijaških staza koje bi mogle mirno stati uporedo sa najljepšim stazama u Crnoj Gori.

(http://najljepsecrnogorskeplanine.blogspot.com)

Nemate pravo da postavite komentar