23
Thu, May

U Crnoj Gori

Morača je rijeka koja je stvorila jedan od najljepših kanjona u Crnoj Gori, koji odvaja vijenac Moračkih planina od venca Sinjajevine.

Morača je rijeka koja je stvorila jedan od najljepših kanjona u Crnoj Gori, koji odvaja vijenac Moračkih planina od venca Sinjajevine.

 

moraca kanjonreka4Morača izvire u sjevernoj Crnoj Gori, ispod planine Rzace na visini od 975 metara.

U regionu Kolašina pritoke Morače su Koštanica, Sjevernica, Trnovačka Rijeka, Javorski Potok i Slatina, a lijeve pritoke Mrtvice, Ibrištica, Ratnja, i Slatina, dok su desne pritoke Mrtvice, Ibrištica, Ratnja i Požanjski Potok.

Rijeka Moracamoraca reka

Nezavisno od kanjona Platije, Mrtvica, desna pritoka Morače takodje teče gotov cijelom svojom dužinom kroz manje poznati kanjon od čije ljepote zastaje dah.

Područje kanjona Morače odlikuju strme padine terena, koji je ispresijecan dubokim klisurama i kanjonima. Morača teče prema jugu i posle 113 km se uliva se u Skadarsko jezero.

Kanjon Moraca

U svom sjevernom dijelu toka, Morača je brza planinska rijeka, koja probija kanjon sjeverno od Podgorice.

Po spajanju sa svojom najvećom pritokom, rijekom Zetom, sjeverno od Podgorice, Morača ulazi u zetsku ravnicu i teče ovim dijelom Crne Gore do svog ušća u Skadarsko jezero.

Morača je relativno mala rijeka, nešto više od 100 m široka i uglavnom plitka, pa zbog toga njen tok nije mijenjan. Njen kanjon je dio glavnog puta preko kojeg se dolazi do Crnogorskog primorja i Podgorice, te sjevernog dijela Crne Gore i Srbije. Taj put se smatra vrlo opasnim, te bi se u budućnosti trebao zaobilaziti.

Morača se smatra jednim od simbola Podgorice, te je najveća rijeka koja teče kroz ovaj grad. Morača je ujedno i najveća pritoka Skadarskog jezera.

Nemate pravo da postavite komentar