21
Fri, Jun

Aktuelno

 

Nevladina organizacija "Za vode Podgorice" uputila je danas apel nevladinom sektoru, novinarima i političkim partijama da preduzmu konkretne aktivnosti za zaštitu rijeke Morače, posebno od mjesta Botun, gdje je rijeka godinama pregrađena kamenim gromadama.

 

Nevladina organizacija "Za vode Podgorice" uputila je danas apel nevladinom sektoru, novinarima i političkim partijama da preduzmu konkretne aktivnosti za zaštitu rijeke Morače, posebno od mjesta Botun, gdje je rijeka godinama pregrađena kamenim gromadama.

brana 2Bana 1

Kako navode iz te organizacije, na toj lokaciji godinama stoji "brana" podignuta za potrebe Kombinata aluminijuma, a voda iz Morače se sa tog mjesta koristi za funkcionisanje postrojenja te fabrike.

 

"Apelujem da se preduzme akcija i ovaj okamenjeni kriminal iz rijeke Morače razvali. Godinama stoji u našoj rijeci ovaj spomenik drznicima iz vlasti i adekvatnim im 'investitorima'. Jeste li spremni da se i ovim eko-problemom pozabavite", navode u apelu iz NVO "Za vode Podgorice.

 

Jedan od osnivača organizacije "Za vode Podgorice", Velibor Ivanović, rekao je "Vijestima" da od 2013. godine bezuspješno pokušavaju da animiraju nadležne.

Prema njegovim riječima, osim što je rijeka pregrađena nelegalno, zahvaljujući upravo njoj, krivolovci na toj lokaciji "masakriraju" ribu agregatima i mrežama.

nas"Eko patrola" je, prema riječima Ivana Rakočevića iz NVO "Za vode Podgorice", više puta slučaj prijavila inspekcijama, ali dosad nije bilo reakcija.

Osim nelegano podignute "brane", Ivanović i Rakočević kao veliki problem navode i problem eksploatacije šljunka.

"Ilegalna, organizovana eksploatacija šljunka je problem kojim se u NVO sektoru bavimo još od kraja devedesetih. Nevjerovatno je da se i dan-danas ta vrsta organizovanog kriminala dešava pred očima građana, a bez adekvatne reakcije nadležnih resora", kazao je Ivanović.

Duž obale Morače uočljive su i brojne deponije smeća i otpada.

"Osim što zagađuju okolinu, deponije smeća i otpada koje se nalaze na puno lokacija na obalama rijeke Morače uništavaju i vizuelni prirodan doživljaj. Inspekcijski nadzor je paušalan i nedorečen, jer su veoma rijetki slučajevi procesuiranja počinalaca tog zlodjela nad prirodom", kažu iz NVO "Za vode Podgorice".

FOTO: Damira Kalac/VijestiBivši slovenački olimpijac, kajakaš i biolog, Rok Rozman, koji je jedan od inicijatora pokreta za spas rijeka Balkana i kampanje "Balkan Rivers Tour", kazao je nedavno da rijeka Morača ima veliki potencijal za održivi turizam.

"Morača je u gornjem toku idealna za ekstremni kajaking, a u donjem za rafting”, rekao je on.

U rezimeu teksta Strategije ekoremedijacije u Crnoj Gori, sa Akcionim planom od 2014. do 2020. godine, navodi se da je Crna Gora bogata površinskim i podzemnim vodama, ali da su one prvenstveno ugrožene zbog zagađivanja neprečišćenim komunalnim i otpadnim vodama iz proizvodnih kapaciteta, nepravilnim upravljanjem vodnim tijelima, kao i velikim ljetnim sušama.

U najzagađenije rijeke, pored ostalih, navodi se i rijeka Morača, u dijelu nizvodno od Podgorice.

"Rijeka Morača opterećena neprečišćenim otpadnim vodama uliva se u Skadarsko jezero i uzrokuje eutrofikaciju u sjevernom dijelu jezera. Zbog povećanog ispuštanja zagađenih i neprečišćenih otpadnih voda u more, pogoršano je stanje kvaliteta morske vode, posebno za vrijeme turističke sezone. Ispuštanje neprečišćenih komunalnih otpadnih voda takođe utiče na kvalitet vode za piće", navodi se u Strategiji.

(Foto: Damira Kalač/Vijesti)

Nemate pravo da postavite komentar