25
Thu, Jul

Priroda

Nacionalni park Tara obuhvata ima površinu od 22.000 hektara na najvišem dijelu planine Tare.

Nacionalni park Tara obuhvata ima površinu od 22.000 hektara na najvišem dijelu planine Tare.

naconalni ark tara3naconalni park tara3Nalazi se na teritoriji opština Bajina Bašta i Užice, u zapadnom dijelu Republike Srbije. Tri su razloga zašto je Tara proglašena nacionalnim parkom: očuvani šumski kompleksi, prisustvo Pančićeve omorike i velika razovrsnost biljnog i životinjskog svijeta.

Na podlozi od krečnjaka, rijeke su napravile duboke klisure i kanjone.

Pored toga se javljaju vrtače, pećine i uvale.

Na taj način su stvorena pribežišta u kojima se sve do danas očuvao bogat biljni i životinjski svijet.

tara nacionalni parkTara VidikovacVelika heterogenost reljefa, raznovrsnost geološke podloge, vlažnija klima i topla krečnjačka staništa, uslovili su stvaranje brojnih šumskih ekosistema veoma složenog sastava sa velikim brojem reliktnih i endemskih vrsta koje predstavljaju prave prirodne vrijednosti i rijetkosti.

Najinteresantniji endemoreliktni predstavnik nacionalnog parka Tara je Pančićeva omorika koja je na ovoj lokaciji sve od Tercijara, koju je inače pronašao i opisao Josif Pančić. Na Tari je takođe registrovano 53 vrsta sisara i 153 vrsta ptica. Pod posebnom zaštitom su medvjed, divokoza i srna.

 

Nemate pravo da postavite komentar