20
Thu, Jun

Aktuelno

 

Iz kineske kompanije CRBC tvrde da sve rade u skladu sa zakonom i dobijenim dozvalama, odgovorajući na optužbe da na više načina ugrožavaju Taru.

 

Iz kineske kompanije CRBC tvrde da sve rade u skladu sa zakonom i dobijenim dozvalama, odgovorajući na optužbe da na više načina ugrožavaju Taru.

tara1Iz kolašinskog Flaj fišing kluba Maniro tvrde da je kineska kompanija promijenila tok rijeke, a mještani da mašine ulaze u Taru da vade šljunak i pijesak, uprkos tome što je Ministarstvo poljoprivrede proljetos zabranilo eksploataciju rječnog materijala.

Velibor Ivanović iz Građanske incijative "Za nas" navodi da je "na oko 5 kilometara od Mateševa prema Lijevoj Rijeci fabrika betona, koja u rijeku ispušta otpadni materijal".

On je na Fejsbuku objavio fotografije jednog od aktivista na kojima se, kako tvrde, vidi talog od otpadnog materijala u rijeci.

Na osnovu "urađenih istraživanja", predsjednik Manira Mile Lazarević kaže da je nastradalo 50 odsto ribe.

"Mi smo imali dosta problema jer je Tara bila mutna par mjeseci,  velike količine ribe su nastradale i to je prijavljeno svim inspekcijama koje postoje u državi. Koliko je meni  poznato, izvođači radova mijenjaju tok rijeke, ali za to imaju dozvole.... Foto-dokumentacija je poslata inspekcijama...".

On podsjeća da je klub prošle godine tužio Direkciju za javne radove i Montenegro petrol, podizvođača na autoputu koji u blizini Lijeve Rijeke ima fabriku betona.

taraLazarević kaže da su i oni čuli navode da se iz te fabrike otpadne vode teku u rijeku, ali da nemaju dokaza za to.

Ističe da će tražiti da  Biohemijski institut obavi analizu vode, kako bi rezultati opovrgli ili potvrdili  optužbe.

Iz Montenegro petrola juče nije bilo moguće dobiti odgovore jer, kako je kazala službenica, niko od nadležnih za razgovor sa novinarima nije bio u prilici da se javi na telefonski poziv. 

Iz kompanije CRBC kažu  da im je Uprava za vode izdala rješenje o utvrđivanju vodnih uslova, kojim su propisani uslovi za izradu projektne dokumentacije za regulaciju rijeke Tare na potezu Uvač-Mateševo. 

“Regulacionim mjerama potrebno je, između ostalog, obezbijediti stabilnost obalnih kosina i spriječiti dalje meandriranje vodotoka koje izaziva štetne efekte na priobalnim područjima, omogućiti nesmetan protok pritoka rijeke Tare. Posebno je apostrofiraa upotreba  materijala iz iskopa sa dionice autoputa Smokovac-Uvač-Mateševo za formiranje regulisanog korita, podizanje kota obala i sužavanje korita na djelovima,  gdje je Tara formirala široku dolinu, pri tom izazivajući značajne štete i pri srednjim vodostajima“, odgovorili  su iz PR službe.

Navode da se "pijesak ne koristi kao građevinski materijal, jer ne ispunjava standarde". 

Tvrde da ga isključio koriste „za gradnju pomenutih nasipa i podgrada, a sve aktivnosti izvode se u skladu sa crnogorskim zakonima i dobijenim dozvolama“. 

Iz NVO Green Home su  kazali da im je u Upravi za vode rečeno da je CRBC krajem prošle godine dobila dozvolu za regulaciju toka kratke dionice Tare.

"Mišljenja smo da Uprava za inspekcijske poslove hitno mora preduzeti sve neophodne mjere inspekcijskog nadzora u cilju identifikovanja svih onih radova koji su van dobijene dozvole, a sve u cilju zaštite životne sredine i sprečavanja dalje devastacije rijeke...”.

Vijesti

 

Nemate pravo da postavite komentar