20
Thu, Jun

Aktuelno

Visokogorci Crne Gore su u nedjelju 08. novembra izveli radnu akciju na planinarskoj stazi koja vodi iz Međuriječja prema kanjonu Mrtvice.

Visokogorci Crne Gore su u nedjelju 08. novembra izveli radnu akciju na planinarskoj stazi koja vodi iz Međuriječja prema kanjonu Mrtvice.

Kanjon Mrtvice krcenje stare stazeNove markacije Mrtvica 2015Cilj akcije je bio da se iskrči i očisti dio starog plemenskog puta koji je vodio do sela Mrtvo duboko, a koji već decenijama nije u funkciji. Na ovaj način je izbjegnut dio sadašnje staze koji je prolazio preko privatnog imanja a čiji je vlasnik tokom prošle sezone pravio problem posjetiocima kanjona zaprečavajući i naplaćujući prolaz. Sada staza cijelom dužinom prolazi tzv. komunom i niko od mještana neće moći na bilo koji način uticati na prolaz turista.

Ono što ostaje kao problem na ovoj stazi je ponašanje nepoznatog počinioca koji uporno uništava markacije i signalizaciju na stazi do kanjona. Očekujemo da će nadležno organi, prije svih Ministarstvo turizma i turistička inspekcija riješiti ovaj problem kako bi u narednoProblematicni mjestanin naplacuje prolazj sezoni imali još više posjetilaca ovog prirodnog dragulja.

Visokogorci će na proljeće, prije početka sezone posjeta kanjonu, obnoviti markacije i signalizaciju, kao i obilježiti dio nove trase tako da će turisti moći nesmetano da posjećuju kanjon Mrtvice.

Milan Radović

Visokogorci Crne Gore

Nemate pravo da postavite komentar