21
Fri, Jun

U Crnoj Gori

Oko 40 odsto crnogorske teritorije nalazi se na nadmorskoj visini između 1000 i 1500 metara,

Oko 40 odsto crnogorske teritorije nalazi se na nadmorskoj visini između 1000 i 1500 metara,

a preko 15 odsto iznad 1500 metara.

planine

Nemate pravo da postavite komentar