20
Sat, Jul

U Crnoj Gori

Skijanje ima dugu istoriju i tradiciju širom svijeta. U Crnu Goru skije je prvi donio čuveni Norveški oficir, kapetan Henrik Angel krajem XIX vijeka. 

Skijanje ima dugu istoriju i tradiciju širom svijeta. U Crnu Goru skije je prvi donio čuveni Norveški oficir, kapetan Henrik Angel krajem XIX vijeka. 

   Početak skijanja u Crnoj Gori se vezuje za Henrika Angela, koji je krajem XIX vijeka, došavši iz Norveške, obučavao Crnogorce skijanju. Tada je skijanje bilo namjena lakšem kretanju u ratnim uslovima.
     On je davne 1893 u Cetinju osnovao i prvi ski klub u Crnoj Gori a samim tim prvi klub i na prostorima bivše SFRJ. Štice – kako su ih tada Crnogorci nazivali, u Crnu Goru, 1893. godine, naišle su na opšte oduševljenje knjaza Nikole i cjelokupne dvorske svite.

skije

SetWidth1200 fridrihangel

Krajem1892.godine Henrik Angel je došao u Kotor sa namjerom da pređe Crnu Goru na skijama izazivajući nemalo čuđenje kod tadašnjeg stanovništva. Svoje putešestvije je zapisao u knjižicu "Skijama kroz Crnu Goru" a njegovo putovanje je započeo iz Kotora našavši tom prilikom mladog vodiča sa Njeguša, Jovana, koji ga je prvi dan sproveo uz njeguške serpentine do svoga sela.

Odmah ujutro pred mještanima, stasiti Norvežanin je demonstrirao stajanje na skijama, a zatim sa njima sjurio niz padinu.

Nakon par dana Angel je krenuo ka Cetinju, jer je želio da upozna Crnu Goru o kojoj je dosta čuo u svojoj domovini.

Prvi susret na Cetinju mladi Norvežanin je imao sa jednim Francuzom, savjetnikom na crnogorskom Dvoru. On mu je donekle objasnio mnoge pojedinosti o Crnoj Gori i njenom stanovništvu.

Nakon što je knjazu i Cetinjanima priredio malu skijašku priredbu, „sjutri dan su odmah telegrafisali u Beč po skije“, zapisao je kasnije Angel. Skije su brzo stigle i svi su počeli da skijaju – od knjaza i njegove porodice, do ministara i članova vlade. Već 1914. godine, kada je drugi put došao na Cetinje, Angel zapisuje da je skije imala skoro svaka kuća u Crnoj Gori.

U Nikšiću je Angel izveo nekoliko bravura pred mještanima, koji su bili toliko oduševljeni, da je mjesni stolar već sjutradan napravio prvi par skija. To su bile prve skije napravljene u Crnoj Gori.

U Centralnoj biblioteci na Cetinju čuva se primjerak knjige "Skijama kroz Crnu Goru" čiji je autor norveški oficir Henrik Angel koji je donio prve skije a koje su se nakon njegovog odlaska mogle vidjeti na mnogim mjestima u Crnoj Gori.

Nemate pravo da postavite komentar