25
Sun, Feb

U Crnoj Gori

Bjelasica je, geološki posmatrano, interesantna planina u Crnoj Gori, pošto slojevi prastijenja izlaze na površinu u sred krečnjačkih planina.

Bjelasica je, geološki posmatrano, interesantna planina u Crnoj Gori, pošto slojevi prastijenja izlaze na površinu u sred krečnjačkih planina.

Screenshot 4Screenshot 5Samo su kupasti vrhovi jednim dijelom prekriveni vrletnim krečnjačkim stijenama, dok ostale predjele karakterišu erodirane formacije od predledenih glečera. Nepropusni slojevi omogućavaju, suprotno ostalim oblastima, da tokom cijele godine teku izvori sa pitkom vodom posebnog kvaliteta na cijeloj površini.

Kada je u pitanju administrativno- upravni dio , planinski masiv Bjelasice prostire se u sklopu pet opština: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac.

Screenshot 6Screenshot 7Glavne drumske saobraćajnice i željeznica okružuju ovu oblast, tako da je lak pristup sa gotovo svih strana sa kružne osnove. Bjelasica je pošteđena i zaštićena od buke, izduvnih gasova i ostalih negativnih uticaja.

Sve navedeno je uticalo da Bjelasica postane idealna za planinarenje do samih vrhova, uspone, šetnje, planinski biciklizam, kako za ekstremne sportiste, rekreativce, tako i za porodice sa djecom.

 

Nemate pravo da postavite komentar