21
Mon, Sep

Aktuelno

 

I prošlogodišnja mjerenja kvaliteta vazduha pokazala su da su Pljevljaci i Nikšićani veći dio godine udisali zagađen vazduh.

 

I prošlogodišnja mjerenja kvaliteta vazduha pokazala su da su Pljevljaci i Nikšićani veći dio godine udisali zagađen vazduh.

aff2b7f58ba6dc0c8d50ac8717022bfdU Podgorici je vazduh  bio iznad prosječne stope zagađenosti oko tri mjeseca, a u Baru mjesec dana.

To pokazuju podaci iz Informacije o stanju životne sredine u 2016. godini, koju je juče usvojila Vlada. U njoj se navodi  da je praćen  kvalitet vazduha u Podgorici, Nikšiću, Pljevljima, Baru, Tivtu, Golubovcima.

U Izvještaju piše da  je pola godine u Pljevljima vazduh bio zagađeniji, dok isto toliko nije bio mjeren u Nikšiću zbog kvara aparata. 

U preostalom periodu koji je mjeren u toj opštini, pokazalo se da je zagađenje bilo iznad dozvoljenog dva mjeseca.

“Koncentracija sumpor oksida (SO2) je 2016. u odnosu na prethodne godine značajno uticala na pogoršanje kvaliteta vazduha u Pljevljima. Zbog kvara na analizatoru i postupka kalibracije, nedostaju rezultati mjerenja u periodu jul-oktobar,” piše u dokumentu.

1f2e2f235650ad516d0dcb9c5f79130f

Broj prekoračenja granične jednočasovne srednje vrijednosti iznosio je 17, a to ne smije biti  preko 24 puta godišnje. Takođe, navodi se, 21 dan bila je  prekoračena granična dnevna srednja vrijednost za zaštitu zdravlja (ne smije se prekoračiti više od tri puta u toku godine). 

Srednje dnevne vrijednosti PM10 čestica su 181 dan prelazile propisanu graničnu vrijednost od 50 mikorograma po metru kubnom. Dozvoljeni broj prekoračenja je 35.

U Podgorici su srednje dnevne vrijednosti PM10 čestica 81 dan prelazile propisanu graničnu vrijednost, a dozvoljeni broj prekoračenja je 35.

b8ba29d1fa6c828f4ae84540e6dcba4fU Baru su srednje dnevne koncentracije PM10 čestica 37 dana prelazile propisanu graničnu srednju dnevnu. Dozvoljeni broj prekoračenja tokom godine je 35. 

Zbog kvara na mjernom instrumentu, u Nikšiću nisu vršena mjerenja PM10 čestica u periodu jul-decembar. I pored toga, srednje dnevne vrijednosti PM10 čestica su 72 dana prelazile propisanu graničnu vrijednost. Srednja godišnja koncentracija PM10 čestica iznosila je 52,5 mikrograma, što je iznad propisane granične vrijednosti.

Kao i prethodnih godina najveći izvori zagađenja površinskih i podzemnih voda su komunalne otpadne vode. Najzagađeniji vodotoci su, kao i prethodnih godina, bili Vezišnica i Ćehotina ispod Pljevalja, i Ibar ispod Rožaja.

reg pljevljaUmjerenu zagađenost imale su vode srednjeg i donjeg toka Lima, vode Crnojevića Rijeke, Grnčar na području Gusinja i Morača na dijelu ispod uliva voda gradskog kolektora Podgorice, dobar status kvaliteta imali su Kutska rijeka (Zlorečica), Cijevna na Trgaju i Tara na potezu Trebaljevo-Šćepan polje, i veoma dobar Bojana i Zeta, posebno u donjem toku, a odličan kvalitet vode imala je rijeka Piva. 

U kontinentalnom dijelu prirodni kvalitet voda skoro na svim izvorištima podzemnih voda pogoršan je.  Prema rezultatima mikrobioloških ispitivanja 6,6 odsto ispitanih uzoraka hlorisanih voda za piće ne zadovoljava propisane norme higijenske ispravnosti, najčešće zbog povećanog prisustva  bakterija i  fekalnog zagađenja.   

Radionuklidi u jagnjećem mesu u Podgorici

U dijelu koji se tiče ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini  se konstatuje da je “koncentracija analiziranih radionuklida u svim segmentima životne sredine, kao i u hrani i vodi za piće kretala se u istim granicama, kao i prošlih godina, tj. u dozvoljenim granicama”. 

Jedino odstupanje je registrovano u slučaju jagnjećeg mesa iz Podgorice gdje se, međutim, ne radi o prekoračenjima maksimalno dozvoljenih vrijednosti, već o vrijednostima koje odskaču od trenda i kojima treba pokloniti pažnju u narednom periodu. Napominjemo da je slična pojava registrovana više puta u prethodnim godinama, a u sklopu realizacije ovog programa”, navodi se u Informaciji o stanju životne sredine u prošloj godini.

Vijesti