15
Mon, Aug

U svijetu

Pustinja je izuzetan i jedinstven prizor...

Pustinja je izuzetan i jedinstven prizor...

 

charapustinja15ea734454e2f9d571ac141766e57fabc1469531488Samo 40 kilometara od ledenjaka Kodar u Transbajkalskoj regiji, u neposrednoj blizini snijegom prekrivenih planina i nepregledne tajge ispunjene plavim jezerima i velikim poljima leda, nalazi se svijetlo žuta tačka poznata kao Chara Sands. Duga oko 10 i široka 5 km, ova pustinja koja se nalazi u sred Sibira ima dine visoke čak i do 30 metara.

Pustinja je izuzetan i jedinstven prizor, ne samo zbog toga što se nalazi na lokaciji gdje je nemoguće i zamisliti pustinju i što je okružena planinama prekrivenim snijegom, već zato što je i sama često okovana ledom.

Chara Sands je nastao tokom Muruktin (Zyrian) razdoblja glacijacije prije oko 100 – 55 hiljada godina kada se formirala delta ispred glečera i gdje je nastalo manje jezero. Nakon toga voda je nestala, a erozija stvorila pijesak koji je vjetar nosio (uglavnom) u sjeverozapadnom smjeru gdje su se i formirale velike dine.