14
Fri, Jun

U Crnoj Gori

U Cetinju su 1914. godine izlazila četiri dnevna lista „Glas Crnogorca“, „Vjesnik“, „Dnevni list“ i „Dnevne vijesti“,

U Cetinju su 1914. godine izlazila četiri dnevna lista „Glas Crnogorca“, „Vjesnik“, „Dnevni list“ i „Dnevne vijesti“,

a izdavana su još i tri dnevna biltena. Cetinje je tada imalo nepunih šest hiljada stanovnika. 

glas crnoigorca

Nemate pravo da postavite komentar