21
Fri, Jun

Speleologija

Najnovija speleološka istraživanja biće predstavljena na prezentaciji „Podzemno blago crnogorskog sjevera“ koja će se održati u Kući Rista Ratkovića 13. novembra u 19 sati.

Najnovija speleološka istraživanja biće predstavljena na prezentaciji „Podzemno blago crnogorskog sjevera“ koja će se održati u Kući Rista Ratkovića 13. novembra u 19 sati.

Zeljko MadzgaljO istraživanjima i izradi regionalnog katastra, kao i mogućnostima turističke valorizacije pećina u Crnoj Gori govoriće speleolog Željko Madžgalj, član Centra za istraživanje i zaštitu krša i Planinarsko speleološkog kluba Akovo i Radomir Ilić, koordinator Matice Crnogorske, ogranak Bijelo Polje. Organizator prezentacije su JU Ratkovićeve večeri poezije i Matica crnogorska – ogranak Bijelo Polje.

U regionalnom katastru uneseni su podaci za 330 speleoloških objekata. Ukupna dužina opisanih speleoloških objekata je 45 724 m, a ukupna dubina 7 725 m. Na području istraživanog regiona nalazi se najdublja jamu u Crnoj Gori a to je Željezna jama (Iron deep) duboka 1169 m. Jama na Treštenom vrhu (NIX) je jama sa najdubljom vertikalom dubine 429 m koja je ujedno i 12 najdublja vertikala na Svijetu. Pećina nad Vražjim firovima je najduža pećina sa istraženih 17,5 km, a u istraživanom regionu je još 8 pećina dužih od 1000 m.

Prelaz-u-Kanalu-sa-jezerimaOsim terenskih istraživanja urađena je obrada podataka kroz speleološke zapisnike koji sadrže obilje podataka, nacrte i karte kao i arhiviranje podataka u elektronskoj i štampanoj formi. Najvažniji podaci su unešeni u excel tablice a lokacije objekata na kartama i satelitskim prikazima. Na kraju su podaci obrađeni i u GIS-u.

Osim zanimljivih informacija i podataka o speleološkim objektima koji su locirani na teritoriji pet opština na sjeveru Crne Gore, na prezentaciji će biti riječi i o prvim konkretnim koracima u pravcu turističke valorizacije Pećine nad Vražjim firovima kroz izradu prethodne studije izvodljivosti i idejnog rješenja. Posao za ovaj prvi korak dobila je firma SIMM inženjering iz Podgorice. Formiran je multidisciplinaran tim stručnjaka koji će u narednom periodu prikupiti podatke i ponuditi ideje i rješenja vezano za mogućnosti da se najljepša i najduža pećina u Crnoj Gori uredi za turističko posjećivanje.

U fokusu ove prezentacije je područje Treštenog vrha na Maganiku i speleoloških objekata na ovom području. Biće predstavljeni i zanimljivi podaci o arheolškim, speleo-biloškim i paleontološkim otkrićima.

Na prezentaciji će biti prikazan film Željka Madžgalja „Skriveni svijet“ koji je učestvovao na nedavno završenom festivalu speleološkog filma u Hrvatskoj, kao i izložba speleoloških nacrta i fotografija.

Nemate pravo da postavite komentar