12
Fri, Apr

Ostali sportovi

Orijentiring je sport u kom takmičar uz  pomoć karte i kompasa treba da pronađe određeni broj kontrolnih tačaka, za što kraći vremenski period.

Orijentiring je sport u kom takmičar uz  pomoć karte i kompasa treba da pronađe određeni broj kontrolnih tačaka, za što kraći vremenski period.

OrijentiringMapa orijentiringRedosled kontrolnih tačaka  je unaprijed određen i takmičar treba sam da  procijeni  koji je najkraći put do svake od njih. Takmičenja se održavaju u prirodnim okruženjima, ali i u urbanim sredinama. U ovom sportu takmičenja su uglavnom pojedinačna, a mogu biti i štafetna. Postoje dnevna i noćna takmičenja, zatim jednodnevna, dvodnevna i višednevna. Luk Vulic Montenegro Orienteering federationTakmičenja se mogu održavati kako u ljetnjim tako i u zimskim uslovima. Takmičari su podijeljeni u 30 kategorija, u zavisnosti od pola i uzrasta. Dužine staza se kreću od 1-2km za djecu, pa sve do 12 km za seniore.

Nastao je u Skandinaviji krajem 19. vijeka u jedinicama švedske vojske. Prvo dokumentovano vojno takmičenje održano je 1893. u Štokholmu, a prvo civilno takmičenje 1900. godine u Oslu, kada je i nastao naziv ''orijentacija''. Međunarodna orijentiring federacija (IOF) osnovana je u Danskoj 1961. godine. Prvo Evropsko Orijentiring Savez Crne Goreprvenstvo održano je 1962. godine u Norveškoj, a prvo Svjetsko prvenstvo 1966. godine u Finskoj.

Karta predstavlja umanjeni grafički prikaz nekog terena iz ptičije perspektive.  Za orijentiring sport karte se najčešće crtaju u razmjeri 1:15 000 (1cm= 150m) ili 1:10 000 (1cm=100m). Za orijentiring u parku karte su najčešće izrađene u razmjeru 1: 5 000 (1cm=50m). Za crtanje karata koriste se internacionalni simboli, koji su logički i koji se lako uče. Orijentiring Savez Crne Gore logoOrijentiring karte štampaju se u pet osnovnih boja, koje su sastavni dio simbola na karti.

CRNA - kuće, zgrade, stijene, stazice putevi...
SMEÐA - izohipse, zemljani detalji
PLAVA - vodene površine
ZELENA - teško prohodna i zarasla šuma, gustiši
ŽUTA - otvoreno zemljište, livade, čistine u šumi...

U Crnoj Gori je 7. oktobra 2015. godine osnovan Orijentiring Savez Crne Gore.

Nemate pravo da postavite komentar