14
Fri, Jun

Aktuelno

Fosilizovani tragovi stopala stari 5.7 miliona godina koji su pronađeni na Kritu, mogli bi da uzdrmaju široko prihvaćene teorije o ranoj ljudskoj evoluciji, piše Daily Mail.

Fosilizovani tragovi stopala stari 5.7 miliona godina koji su pronađeni na Kritu, mogli bi da uzdrmaju široko prihvaćene teorije o ranoj ljudskoj evoluciji, piše Daily Mail.

fosilifosili2Tragovi imaju oblik ljudskog stopala, sa jasno izraženim palcem i udubljenjem na tabanu kakvo se ne može naći kod majmuna. 


Datiranje je pokazalo da je otisak nastao u ono vrijeme kada se mislilo da su prvobitni ljudi još naseljavali samo Afriku i imali majmunolika stopala. 

Sve studije u posljednjih nekoliko decenija ukazivale su na to da su svi ljudski preci, čiji su pronađeni fozilizovani tragovi bili stariji od 1.8 miliona godina, živjeli i evoluirali u Africi. 

Istraživači navode da sada postoje šanse da su rani Hominidi, prije nego što se Krit odvojio od fosili3glavnog grčkog kopna i Sahara uopšte postojala, možda naseljavali ne samo Afriku, već i jugoistočnu Evropu.

   Evolucija čovjeka:
 • prije 55 miliona godina - Evolucija prvih primitivnih primata

 

 • prije 15 miliona godina - Od gibona se razvijaju Hominidi (veliki majmuni)

 

 • prije 8 miliona godina - Evolucija prvih gorila. Rod ljudi i šimpanzi se kasnije grana na dvije odvojene grane

 

 • prije 5.5 miliona godina - Ardipithecus, prvi 'proto-čovjek', dijeli karakteristike sa šimpanzama i gorilama

 

 • prije četiri miliona godina - Pojavljuju se majmunoliki rani ljudi, poput Australopithecinesa. Iako je njihov mozak nije bio veće od mozga šimpanze, imali neke ljudske karakteristike.

 

 • fosili4prije 3.9-2.9 miliona godina - Australoipithecus afarensis živio je u Africi

 

 • prije 2.7 miliona godina - Paranthropus je živio u šumama i imao ogromnu čeljust za žvakanje

 

 • prije 2.3 miliona godina - Smatra se da se Homo habalis tada prvi put pojavio u Africi

 

 • prije 1.85 miliona godina - Razvoj prve 'moderne' šake

 

 • prije 1.8 miliona godina - Počinju da se javljaju fosilizovani tragovi Homo ergastera

 

 • pre 1.6 miliona godina - Ručne sjekire postaju prva velika tehnološka inovacija

 

 • prije 800.000 godina - Rani ljudi stiču kontrolu nad vatrom i stvaraju ognjišta. Veličina mozga se drastično povećava

 

 • prije 400.000 godina - Neandertalci počinju da se pojavljuju i šire po Evropi i Aziji

 

 • prije 200.000 godina - Homo sapiens - moderan čovjek - pojavljuje se u Africi

 

 • prije 40.000 godina - Moderni ljudi stižu u Evropu

Nemate pravo da postavite komentar