21
Sat, May

Aktuelno

 

Iz Odbora za zaštitu životne sredine Botuna apelovali su na nadležne da zaustave uklanjanje materijala iz korita rijeke Morače u tom mjestu.

 

Iz Odbora za zaštitu životne sredine Botuna apelovali su na nadležne da zaustave uklanjanje materijala iz korita rijeke Morače u tom mjestu.

pijesakBotunjani smatraju da nije u pitanju vađenje materijala i čišćenje rijeke, kako tvrde iz Glavnog grada,  već nastavak eksploatacije šljunka  sa te lokacije i devastacije prirodne sredine.  

“Na toj lokaciji, Mišurica, sada se nalazi postrojenje preduzeća 'Čelebić', gdje se obrađuje kamen, odnosno drobi i gdje se vadio šljunak. Tražimo od nadležnih, apelujemo na Ministarstvo poljoprivrede  da se poštuje moratorijum o zabrani vađenja šljunka iz rijeka”, istakli su iz Odbora.  

Iz Glavnog grada su naveli da se na lokaciji Mišurica  uklanja višak materijala iz prostora korita rijeke Morače, u dužini od 300 metara, u skladu sa saglasnošću Uprave za vode, broj 11/17-0101-794/2 od petog oktobra  i Izvještajem stručne ekipe Uprave za vode o pregledu korita rijeke Morače na lokaciji Mišurica.

“Glavni grad je, naime, na osnovu inicijative da se očisti korito rijeke Morače, na lokaciji Mišurica, u dužini od 300 metara, i ukloni nagomilani otpad, kao i u skladu sa praksom koja se već obavlja u više Opština kada su ovi problemi u pitanju, obratio Upravi za vode, da uradi stručni nalaz opravdanosti inicijative”, navode iz Glavnog grada.

Stručna ekipa Uprave za vode   obišla je  rijeku Moraču na pomenutoj lokaciji i sačinila Izvještaj sa zaključcima, na osnovu koga je Uprava za vode konstatovala   da bi se negativni procesi u koritu rijeke Morače, na lokaciji Mišurica, djelimično ublažili, Uprava za vode je saglasna da se regulaciono-interventni radovi izvedu do 20. oktobra  i ukloni šljunkovito-pjeskoviti materijal.

Međutim, iz Odbora za zaštitu životne sredine Botuna su istakli da čišćenje Morače nije “uopšte trebalo da se radi na tom lokalitetu, već na drugom mjestu, a da sa Miušurice treba da se ukloni nagomilani materijal, koji je prekrio plažu.

“Ta plaža je mjesto gdje se okupljala omladina Botuna i Kokota, to je ekološki lokalitet i želimo da ga zaštitimo od devastacije”, istakli su iz Odbora.

Naveli su da bi postrojenje „Čelebića” sa tog mjesta trebalo da bude uklonjeno, kao što je i  „Crnagoraputa” u mjestu Srpska.

“Jer je utvrđeno da je štetno za životnu sredinu, odnosno mještane Srpske, a i mi u Botunu budemo zasuti prašinom od drobljenja kamena”, istakli su Botunjani.

Iz Glavnog grada je navedeno da se u saglasnosti   Uprave za vode  navodi da će  na osnovu utvrđenih količina izvađenog materijala iz riječnog korita izvršiti obračun naknade za izvađeni materijal iz vodotoka.

“Ugovorom je eksplicitno navedeno da se radi o uklanjanju viška materijala. Pored toga, Glavni grad je Ugovor proslijedio Upravi za vode, Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj, Komunalnoj policiji i Komunalnoj inspekciji, kao i dopise o radovima, rješenje o nadzoru i saglasnost Uprave za vode. Glavni grad je, takođe, formirao Nadzorni odbor”, saopšteno je iz Glavnog grada.

Glavni grad: Uklanjaju materijal

Iz Glavnog grada je navedeno da je izvršilac,  firma „Čelebić”, koja je  i inicijator procesa, a dužna je da o svom trošku ukloni otpad na pomenutoj lokaciji. 

„Nijedna firma nije angažovana, već se  radi o uklanjanju viška materijala o trošku Izvršioca. Radovi se izvode na tom potezu na osnovu mišljenja, kao što je već navedeno, nadležnog organa, a to je Uprava za vode, a u skladu sa Izvještajem stručne ekipe Uprave za vode o pregledu korita rijeke Morače na lokaciji Mišurica”, tvrde iz Glavnog grada.

   (Vijesti)