20
Sat, Jul

Aktuelno

 

Broj pelikana najveći je u prethodnih 30- ak godina, koliko se radi monitoring ove vrste, kazala je direktorica JPNPCG Azra Vuković na jučerašnjoj press konferenicji projekta Očuvanje pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera.

 

Broj pelikana najveći je u prethodnih 30- ak godina, koliko se radi monitoring ove vrste, kazala je direktorica JPNPCG Azra Vuković na jučerašnjoj press konferenicji projekta Očuvanje pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera.

kolonija pelikana danas„Aktivnosti koje su sprovedene u NP u prethodnim godinama, počev od 2000. godine, dovele su do toga da imamo najveći broj pelikana u prethodnih 30-tak godina, koliko se radi monitoring ove vrste. Prošle godine bilo je 178 jedinki pelikana na splavovima, u toku ove godine veliki broj jedinki gnijezdi, što opet govori da ćemo i ove godine imati rekordan broj pelikana, odnosno posjetilaca platformi koje su napravljene da bi pelikani lakše i efikasnije mogli da gnijezde na ovom području“,kazala je  Vuković.

Očuvanje pelikana projekatKonferencija je održana danas na Skadarskom jezeru a predstavnici JPNPCG i partneri na projektu predstavili su ključne rezultate projekta u vezi sa zaštitom pelikana, a svi prisutni imali su priliku da vide koloniju pelikana u specijalnom rezervatu Pančeva oka.

Vuković je kazala da se projekat implementira od 2013. godine sa ciljem zaštite staništa pelikana u NP Skadarsko jezero.

pelikani„Jako smo ponosni rezultatima ovog projekta. On je pokazao kako na najbolji način mogu da se okupe sve institucije, organizacije, pojedinci koji imaju za cilj zaštitu vrste i zajedničkim djelovanjem dođu do dobrih rezultata“, istakla je ona.

Vuković je navela da se nada da će u narednom periodu u saradnji sa donatorima, NVO i ostalim institucijama biti nastavljene aktivnosti koje se odnose na očuvanje biodiverziteta ovog staništa, kao i biodiverziteta Skadarskog jezera.

PELIKANI1Koordinatorka projekta ispred Noe Conservation Bjanka Prakljačić u svom obraćanju navela je da se iz godine u godinu povećava broj pelikana što ukazuje da je kolonija stabilna i da blago raste.

Ornitolog JPNPCG Nela Vešović Dubak kazala je da su kroz ovaj projekat osnaženi ne samo logistički, već i tehnički kapaciteti, te da se svake godine povećava broj turista zainteresovanih za posmatranje ptica i aktivni odmor.

skadarsko jezero 7Ornitolog u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore Andrej Vizi istakao je da je pelikan jedna od najranije opisanih kolonija na Skadarskom jezeru, kao i da se istražuje posljednjih 150 godina.

„Njihova populacija poslednjih 40 godina praćena je zahvaljujući ornitolozima Prirodnjačkog muzeja i Nacionalnih parkova, što je intenzivirano poslednjih desetak godina. Danas imamo jako dobre podatke i ovo je uspješan način da se pomogne pelikanima“, objasnio je Vizi.

Projekat „Očuvanje pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera“ realizuje se od 2013. godine i završava 28. februara 2017. godine.

Partneri na projektu su Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore i NP Skadarsko jezero, Prirodnjački muzej Crne Gore, NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica, EuroNatur (Njemačka), Tour du valat (Francuska) i Institute for Nature Conservation Albania – INCA, a koordinator je francuska nevladina organizacija Noe Conservation.

(CdM)

 

Nemate pravo da postavite komentar