26
Mon, Feb

Aktuelno

 

Herceg Novi će do kraja godine dobiti najsavremeniji model pametne solarne klupe, zahvaljujući projektu koji je podržao UNDP.

Solarna klupaHerceg NoviPametna klupa treba da omogući mjerenje temperature, buke, stepena zagađenja i vazdušnog pritiska kao i punjenje mobilnih telefona sve zahvaljujući napajanju iz obnovljivih izvora energije korišćenjem solarnih panela koji su postavljeni iznad klupe.

Ona na tržištu košta oko 800 eura.

"Na ovaj način Herceg Novi u saradnji sa UNDP pokazuje da vodi računa o niskokarbonskom turizmu i obnovljivim izvorima energije korišćenjem novih i modernih elemenata urbanog mobilijara sa svim neophodnim dodacima koji određuju novi moderan pristup", kazao je direktor Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog Nikša Grgurević.

Stručni tim arhitekata i inženjera zaposlenih u Agenciji za izgradnju i razvoj radi na novom projektu energetske efikasnosti, pametnom  autobuskom  stajalištu sa solarnim panelima, led ekranom, wi-fi hotspotom, i odgovarajućim punjenjem mobilnih telefona.

 

 

Herceg Novi će do kraja godine dobiti najsavremeniji model pametne solarne klupe, zahvaljujući projektu koji je podržao UNDP.

Solarna klupaHerceg NoviPametna klupa treba da omogući mjerenje temperature, buke, stepena zagađenja i vazdušnog pritiska kao i punjenje mobilnih telefona sve zahvaljujući napajanju iz obnovljivih izvora energije korišćenjem solarnih panela koji su postavljeni iznad klupe.

Ona na tržištu košta oko 800 eura.

"Na ovaj način Herceg Novi u saradnji sa UNDP pokazuje da vodi računa o niskokarbonskom turizmu i obnovljivim izvorima energije korišćenjem novih i modernih elemenata urbanog mobilijara sa svim neophodnim dodacima koji određuju novi moderan pristup", kazao je direktor Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog Nikša Grgurević.

Stručni tim arhitekata i inženjera zaposlenih u Agenciji za izgradnju i razvoj radi na novom projektu energetske efikasnosti, pametnom  autobuskom  stajalištu sa solarnim panelima, led ekranom, wi-fi hotspotom, i odgovarajućim punjenjem mobilnih telefona.

 

Nemate pravo da postavite komentar