25
Thu, Jul

Zoo

U Nacionalnom parku Biogradska gora zabilježena su dva primjerka ugrožene i zaštićene vrste  mrkog medvjeda (Ursus arctos).

U Nacionalnom parku Biogradska gora zabilježena su dva primjerka ugrožene i zaštićene vrste  mrkog medvjeda (Ursus arctos).

mrki medvjedKako navode iz ovog Nacionalnog parka prisustvo medvjeda zabilježile su kamere postavljene u okviru projekta „Posmatranje medvjeda“,  koji zajedno sprovode Parkovi Dinarida –  mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria – Svjetski fond za prirodu.

Ova inicijativa se, kako dodaju, realizuje  kroz četvorogodišnji regionalni program:  „Zaštićena područja za prirodu i ljude“,  u saradnji sa nacionalnim parkovima Biogradska gora u Crnoj Gori i Tara u Srbiji.

„Ovim projekat želimo da kroz konkretne aktivnosti na terenu i uz intenzivnu saradnju sa upravljačima i lokalnim akterima ostvarimo vidljive pomake u zaštiti i očuvanju divljih vrsta i njihovih staništa. Takođe, dugoročno želimo da uspostavimo atraktivan turistički proizvod „Posmatranje medvjeda“, od kojeg bi imali koristi kako NP Biogradska gora i NP Tara, tako i lokalna zajednica. Stanovnici zaštićenih i okolnih područja dobiće priliku da se uključe u mjere zaštite mrkog medvjeda kroz obuku za prikupljanje DNK materijala i druge aktivnosti“,  izjavila je Lidija Brnović iz Parkova Dinarida.

mrki mdvjedDirektor ovog nacionalnog parka Saša Jeknić naveo je da ga raduje da je zvanično poručeno prisutvo medvjeda na teritoriji Biogradske gore.

“Zaposleni u parku, u saradnji sa partnerima na projektu redovno održavaju hranilišta i preduzimaju druge potrebne mjere  da se zadrži prisustvo mrkog medvjeda na pomenutim lokacijama, čime ulazimo u  drugu fazu projekta – označavanje stavljanjem GPS ogrlice i dalje praćenje kretanja, a zatim i pripremu edukativnog kutka i kreiranje jedinstvene ponude za posjetioce. U potpunosti sam siguran da ćemo uskoro ponuditi  jedinstven turistički proizvod u Crnoj Gori koji će povezati sve privredne subjekte i lokalno stanovništvo Kolašina i Mojkovca”, saopštio je  Jeknić.

Predstavnik lovačkog društva Sreten Peković kazao je da su lovci  zainteresovani da se zaštiti ugrožena divljač na ovom prostoru  i da se podigne svijest ljudi o važnosti ove populacije.

“Ovaj projekat će biti prilika da lovci  prvi put u Crnoj Gori prate kretanje medvjeda preko satelitske tehnologije, a ne preko nišana. Zahvaljujući podacima koje ćemo dobijati na osnovu praćenja, učinićemo sve da sačuvamo i uvećamo populaciju mrkog medvjeda na ovim prostorima“, izjavio je Peković.

(CdM)

 

Nemate pravo da postavite komentar