20
Mon, Mar

Zoo

 

Naučnici iz Prirodnjačkog muzeja “Bernardino Rivadavia” u Buenos Ajresu sasvim slučajno su naišli na otkriće dok su proučavali žabu Hypsiboas punctatus, koja se često može sresti u Južnoj Americi.

 

Naučnici iz Prirodnjačkog muzeja “Bernardino Rivadavia” u Buenos Ajresu sasvim slučajno su naišli na otkriće dok su proučavali žabu Hypsiboas punctatus, koja se često može sresti u Južnoj Americi.

zabawNa normalnom svijetlu ona izgleda kao da ima tamnu smeđe zelenu kožu sa crvenim tačkama, međutim pod ultraljubičastim svijetlom ona sija jarko zelenom fluorescentnom bojom.

zaba1Fluorescencija – pojava kod koje materija izložena elektromagnetnom zračenju emituje elektromagnetno zračenje veće talasne dužine od onog kojim je izložena, nije uobičajena za bića koja žive na tlu.

Kod ove žabe je utvrđeno da ona svijetli zahvaljujući jedinjenjima zvanim fluorofore kojih ima u žlijezdama i limfi.

Za jedinjenje koje izaziva zeleni sjaj kod ovih žaba, do sada se nije smatralo da može da postoji kod kičmenjaka, i zbog toga je otkriće uzbudilo naučnike.