14
Fri, Jun

U svijetu

Narodna Republika Bangladeš je država u južnoj Aziji, koja se prostire u istočnom dijelu drevnog regiona poznatog kao Bengal u donjem dijelu delte Ganga i Bramaputre.

Narodna Republika Bangladeš je država u južnoj Aziji, koja se prostire u istočnom dijelu drevnog regiona poznatog kao Bengal u donjem dijelu delte Ganga i Bramaputre.

Ova12 delta je formirana na ušću rijeka Gang, Bramaputre, Megne kao i njihovih pritoka. Aluvijalno zemljište nastalo izlivanjem ovih rijeka je jedno od najplodnijih zemljišta na svijetu. Bangladeš doslovno znači "Zemlja Bengala".
Zanimljivost je da Bangladeš ima 58 prekograničnih rijeka, što u znatnoj mjeri koplikuje spoljno-političku saradnju sa susjednim zemljama a prvenstveno Indijom koja ima niži reljef i u koju se uliva većina tih rijeka. Klima Bangladeša je tropska, sa blagim zimama od oktobra do marta i toplim vlažnim ljetima od marta do juna.
Glavni grad Bangladeša Daka se nalazi u centralnom Bangladešu u donjem dijelu delte Ganga.

34 Kao i čitava zemlja jako je podložan poplavama zbog ciklonskih padavina kao i monsuna.

  Prirodne nedaće Bangladeša

Danas je Bangladeš zemlja najugroženija prirodnim katastrofama na planeti. Povećanje padavina, podizanje nivoa mora i druge promjene će, prema nekim procjenama, stvoriti minimum 20 miliona izbjeglica.

Većina Bangladeša je niža od 12 m nadmorske visine, i vjerije se da će više od 50% teritorije zemlje biti poplavljeno ako nivo mora poraste za samo 1 m!
Topla i vlažna monsunska perioda u Bangladešu traje od juna do oktobra i donosi najviše padavina zemlji.

Prirodne56 nepogode kao što su tornado, tropski cikloni, poplave i plime su standardna pojava svake godine i uz sječu šuma značajno doprinose razvoju katastrofalne erozije, jedne od najjačih na svijetu.
U septembru 1998. u Bangladešu su se desile najveće poplave koje je čovječanstvo vidjelo. Delta je bila poplavljena i uništeno je 300.000 kuća, 9,7 hiljada km puteva, poginulo je 100 ljudi a 30 miliona ljudi je ostalo bez krova nad glavom. Uginulo je više hiljada grla stoke. Dvije trećine države je bilo pod vodom. Poplavu je izazvalo više faktora. Obrušio se monsun nezabilježen do tada , a ogromne količine otopljenog snijega sa Himalaja doprinijele su povećanju vlažnosti zemljišta. I katastrofa je bila neizbježna. Procjene su da će ovakve katastrofalne nepogode biti sve češće u ovom regionu78 u budućnosti.

A da nevolja bude veća Bangladeš je jedna od najgušće naseljenih zemalja svijeta. Prosječna gustina naseljenosti iznosi 926 stanovnika na km2.


Eksperimentalni pokušaj za spas Bangladeša

Na jugo-istoku zemlje vršeni su eksperimenti još šezdesetih godina 20-og vijeka. Plan je bio da se u saradnji sa prirodom napravi velika brana od mulja koja bi omogućila stvaranje novih plodnih površina. Uz pomoć holandske vlade krenulo se u realizaciju projekta 70-ih godina. U planu je bilo da se do 2010. završi projekat kojim će se dobiti 27.000 hektara, na kojima će moći da živi oko 21.000 porodica. Ali ne ispadne sve uvek po planu.

910 Ipak, ovaj pionirski pokušaj uliva nadu da će se nešto promeniti na bolje u budućnosti.

Najvažnije je da je problem ugroženosti velikog broja stanovnika u Bangladešu prepoznat. Adekvatnim mjerama situacija se može popraviti i tako obezbediti budućnost za stanovništvo ove prelijepe i egzotične zemlje.
Najvažnije je da je problem ugroženosti velikog broja stanovnika u Bangladešu prepoznat. Adekvatnim mjerama situacija se može popraviti i tako obezbijediti budućnost za stanovništvo ove prelijepe i egzotične zemlje.

Zanimljiva geografija

Nemate pravo da postavite komentar