09
Tue, Aug

U Crnoj Gori

 Prva bioskopska predstava u Podgorici prikazana je

 Prva bioskopska predstava u Podgorici prikazana je

krajem novembra 1908. godine. 

predstava