24
Thu, Sep

U Crnoj Gori

Na sjeveru Irana, 230 km istočno od Teherana, nalazi se spekakularni prirodni dragulj poznat kao Badab-e Surt.

Na sjeveru Irana, 230 km istočno od Teherana, nalazi se spekakularni prirodni dragulj poznat kao Badab-e Surt.

Badab e Surt 4Badab e Surt 7Ovdje se može pronaći niz stepenastih terasa od sedre, sedimentne stijene koja se taloženjem karbonatnih minerala otopljenih u vodi koja teče iz mineralnih izvora formirala hiljadama godina.

Terase Badab-e Surta stvaraju dva različita mineralna izvora s različitim fizičkim karakteristikama, a oba se nalaze na nadmorskoj visini od 1.840 metara. Prvi izvor sadrži jako slanu vodu za koju se smatra da ima ljekovita svojstva, a posebno kao lijek za reumu i neke vrste kožnih bolesti. Drugi izvor ima gorak ukus i pretežno je narančaste boje.

Iran nije jedina država sa ovakvim stepenastim terasama, međutim, za razliku od većine terasa koje su uglavnom bijele i plave, terase Badab-e Surta su zbog zbog prisutnosti velike količine željeznog oksida svijetlo narančaste i crvene.