21
Fri, Jun

Ostali sportovi

Misija izviđaštva doprinosi obrazovanju mladih ljudi i pomaže izgradnji boljeg svijeta, u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu- kaže za „Putokaz“ starješinka izviđača „Stara Varoš“ Vesna Vešović.

Misija izviđaštva doprinosi obrazovanju mladih ljudi i pomaže izgradnji boljeg svijeta, u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu- kaže za „Putokaz“ starješinka izviđača „Stara Varoš“ Vesna Vešović.

IZVIĐAČI GRADE BOLJI SVIJET

Sa skupa izvidjaca na Grahovu - avgust 2011Izviđaštvo se prvi put javlja u Crnoj Gori 1928. godine u Nikšiću, kada je Tibor Sekelj organizovao prvu skautsku družinu. U poslijeratnom periodu, u Crnoj Gori prvi odred izviđača je osnovan u Plavu, 4. septembra 1955. godine. Potom se osmnivaju odredi u Ivangradu (Beranama), Nikšiću, Pljevljima, Tivtu, Cetinju..., i, konačno, 22. januara 1956. godine u Titogradu (Podgorica). Savez izviđača Crne Gore od 1. maja 1956. godine, kada je osnovan, djelovao je u sklopu Saveza izviđača Jugoslavije, sve do 1991.godine. 

Prvog maja 2006. godine Savez izviđača Crne Gore postaje samostalna organizacija, a 13. jula 2008. godine primljen je u Svjetsku organizaciju skauta, na konferenciji u Koreji.

 Izviđački pozdrav                                                                                

Izviđački pozdrav (u stavu mirno) je podignuta desna ruka, savijena u laktu pod pravim uglom, tako da je šaka u visini očiju. Ispružena tri prsta (kažiprst, srednji i domali prst) su spojena, a palac jagodicom pokriva mali prst. Tri srednja prsta označavaju tri osnovna principa skautskog pokreta: obaveza prema sebi, obaveza prema drugima i obaveza prema svojoj duhovnosti; dok palac i mali prst označavaju jedinstvo skautske porodice. Položaj malog prsta označava da mlađi poštuje starijeg, a stariji podučava i štiti mlađeg.

Odred izviđača „Stara Varoš“ Pogorica                                                   

Krajem 2006. godine u OŠ „Milorad Musa Burzan“, u Podgorici,  formirano „jato“ poletaraca i pčelica od 30 članova, sa nastavnicom Vesnom Vešović, predvodnikom „jata“. Danas Odred izviđača „Stara Varoš“ broji 115 članova, većinom učenika OŠ „Milorad-Musa Burzan“, kao i po nekolika učenika iz desetak osnovnih i srednjih podgoričkih škola. Odred ima Skupštinu, Nadzorni odbor, starješinku-predsjednicu Vesnu Vešović, načelnicu Katarinu Koprivicu, predvodnika i vođe četa. Učesnici su brojnih izviđačkih akcija, kako saveznog, tako i međunarodnog karaktera.

- Misija izviđaštva doprinosi obrazovanju i vaspitanju mladih ljudi, kroz sistem vrijednosti zasnovan na skautskom Zavjetu i Zakonu, i pomaže izgradnji boljeg svijeta, u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu. S obzirom na to da je cilj izviđačke organizacije okupljanje i razvijanje umnih, tjelesnih, društvenih i duhovnih potencijala djece, kroz koje se osmišljava i njihovo slobodno vrijeme, a što se u potpunosti podudara sa vaspitno-obrazovnim ciljevima škole - rukovodstvo i nastavno osoblje škole „Milorad – Musa Burzan“ je podržalo formiranje jedne ovakve organizacije, čiji su članovi učenici pomenute škole. Izviđači su moćna organizacija, brod drugarstva kojim treba zaploviti – kaže za „Putokaz“ starješinka izviđača Vesna Vešović.

Izviđačke akcije                                                                                              

Članovi Odreda izviđača „Stara Varoš“ Podgorica, od 2009. su redovni učesnici brojnih godišnjih akcija, među kojima su polaganje vijenca na Spomenik partizanu borcu, na Gorici, povodom Dana pobjede nad fašizmom u Evropi. Redovno obilježavaju i Svjetski dan mira, manifestacijom „Za mir – zajedno veterani i mladi“.Izvidjaci u Delti - april 2011

Za čistiju okolinu

 Povodom obilježavanja svjetskog Dan šuma i Dan voda i meteorologije, krajem marta je u dvorištu škole „Milorad-Musa Burzan“ sprovedena akcija čišćenja zelene površine, uz podršku JP „Čistoća“. U akciji čišćenja dvorišta i okopavanja zelenih biljaka učestvovali su, osim članova Uprave, i članovi Odreda izviđača „Stara Varoš“ Podgorica, učenici, nastavnici i vannastavno osoblje Škole.

Zbor izviđača Crne Gore – Stoliv 2012.

Članovi Odreda „Stara Varoš“ su, od 15. do 17. juna bili učesnici Zbora izviđača Crne Gore u Stolivu. Na Zboru se okupljaju izviđači iz svih crnogorskih jedinica, a druženje je najljepši dio akcije. Organizovan je bio i izlet brodom po Zalivu, bilo je kupanja, sunčanja i zabave u večernjim satima. Spavanja je, kažu, bilo najmanje. 

Planovi                                                                                                           

Odred „Stara Varoš“ u septembru počinje upis novih članova. U međuvremenu, u ljetnjem periodu, od 9. do 14. jula, planirali su akciju „Kamp sjećanja“, na Ivanovim koritima, a od 29. 07. do 5.08. 2012. održaće se Međunarodni susreti izviđača „Osjeti prirodu! Zaječar 2012“.                              Početkom septembra (08. 09.) u planu je realizacija projekta „Povežimo se“, a krajem mjeseca (od 21. do 23. 09) u Kraljama, kod Andrijevice, održaće se Crnogorski izviđački višeboj. Potom, slijedi mafisetacija povodom svjetskog dana mira (Šetnja za mir“), koja se odvija u Podgorici, u organizaciji  Ministarstva odbrane, ratnih veterana i Saveza boraca Podgorice. Krajem oktobra odlaze za Niš, a u novembru u Banja Luku, gdje se održavaju  „Novembrarski susreti izviđača Evrope“.

 Prvi skaut Robert Baden Powell                                                  

Osnivač skautizma u svijetu je Robert Baden Powell i njegova supruga, Olave Baden Powell - predsjednica Ženskog skautskog pokreta, rođeni su na isti dan 22. februara. Od 1926. godine ovaj datum se obilježava na poseban način, a poznat je pod nazivom BP Day (Be Prepared - Budi spreman), tj. Thinking Day ( Dan sjećanja).

Izviđački zakoni:

 1. Izviđaču je čast da mu vjeruju;
 2. izviđač je dobar drug, vedar i društven;
 3. izviđač poštuje roditelje i starije, a pomaže mlađim i slabijim;
 4. izviđač stalno uči i primjenjuje stečena znanja;
 5. izviđač je koristan član zajednice u kojoj živi;
 6. izviđač je čestit, uljudan i nesebičan;
 7. izviđač je vrijedan, istrajan i cijeni rad;
 8. izviđač voli prirodu, upoznaje je i čuva;
 9. izviđač odgovorno izvršava zajedničke odluke;
 10. izviđač cijeni i razvija duhovne i kulturne vrijednosti;
 11. izviđač brine o svom zdravlju i tjelesnim sposobnostim, a i kloni se štetnih navika, i
 12. 2.izviđač čuva čast i ugled svoje organizacije i cijelog izviđačkog

Starosne kategorije                                                                                         

* Pčelice i poletarci (uzrast do VI razreda osnovne škole)                                      

* Mlađe planinke i mlađi izviđači (od VI do IX razreda osnovne škole)  

* Starije planinke i stariji izviđači (od završene osnovne škole do 20 godina)              

* Mlađi brđani i brđanke (od 20 do 30 godina)                                                     

 * Stariji brđani i brđanke (članovi stariji od 30 godina)

Tekst: Veselin Konjević

Nemate pravo da postavite komentar