23
Fri, Feb

Izvještaji sa akcija

 

Drugi deo manifestacije "Vikend u znaku nasledja" - Nasljedje za mlade, u organizaciji NVO „Naša akcija" iz Kotora i Kulturno-zavičajno udruženje „Napredak", i u podrsci inicijative Bokobran odrzana je 29.oktobra u naselju Gornja Lastva u Tivtu.

 

Drugi deo manifestacije "Vikend u znaku nasledja" - Nasljedje za mlade, u organizaciji NVO „Naša akcija" iz Kotora i Kulturno-zavičajno udruženje „Napredak", i u podrsci inicijative Bokobran odrzana je 29.oktobra u naselju Gornja Lastva u Tivtu.

12Ova dvodnevna manifestacija, sa fokusom na graditeljsko, posebno arheološko nasljeđe i mobilisanje zajednice u prepoznavanju, zaštiti i valorizaciji kulturnog pejzaža, na tragu je glavnog cilja projekta StroNGO - da doprinese razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj.

Fokus ovog drugog dana su bili mladi, obilazak stare urbane cijeline Gornja Lastva sa fokusom na graditeljstvo, specificnost kamena, kao i obilazak starog mlina i obicaje pravljenja maslinovog ulja i vina. Mladi su izrazili zelju da ovaj mlin osposobe i ponovo stavi u funkciju.

456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78Usljedila je radionica za mlade u društvu Filipa Bubala, jednog od pokretača i vrijednog aktiviste udruge Dragodid.

Dragodid je temeljnim radom, širokom mobilizacijom volontera, te širenjem znanja zidanja u suho, imao značajnu ulogu u zaštiti suhozidne baštine na nivou cijele Hrvatske, što danas ovu zemlju čini koaplikantom za UNESCO zaštitu umijeća zidanja u suho kao nematerijalne kulturne baštine Mediterana. Osim što su se učite osnove tehnike suhozidanja, mladi su u Gornjoj Lastvi imali priliku i za diskusiju o svim prethodnim i stečenim znanjima na temu Očuvanje i značaj kulturnog nasljeđa na okruglom stolu kojim je moderirala nasa predsjednica Patricia Pobrić.

 

923168061 1968491260031876 8816848387501634471 n

Nemate pravo da postavite komentar