23
Fri, Feb

Izvještaji sa akcija

 

Trideset aktivista NVO Green Home u saradnji sa ronilačkim centrom Octo diving, NVO MedCEM, u nedjelju su organizovali akciju čišćenja podmorja, plaže i izložbu edukativnih panela  u Sutomoru.

 

Trideset aktivista NVO Green Home u saradnji sa ronilačkim centrom Octo diving, NVO MedCEM, u nedjelju su organizovali akciju čišćenja podmorja, plaže i izložbu edukativnih panela  u Sutomoru.

“Cilj akcije bio je da se skrene pažnja na značaj očuvanja mora, morskih i kopnenih ekosistema. Nakon sprovedenih akcija uradila se analiza i selekcija prikupljenog otpada. Najveći dio otpada činile su plastične boce i kese”, saopštili su iz Green home-a.

Kako dodaju, posjetioci izložbe edukativnih panela pod nazivom: “Neka plavo ostane plavo”  imali su priliku da se upoznaju sa bogatstvom morskog biodiverziteta.

 

Nemate pravo da postavite komentar