01
Sat, Oct

Herbarijum

Američki naučnici sa Univerziteta u Kolumbiji istražili su uticaj konzumacije marihuane na muškarce.

Američki naučnici sa Univerziteta u Kolumbiji istražili su uticaj konzumacije marihuane na muškarce.

marihuana1

marihuana2

Otkrili su da marihuana ima izraženiji uticaj na smanjenje bola kod muškaraca nego kod žena.

Rezultati se temelje na proučavanju 42 konzumenta marihuane, a objavljene su u časopisu Drug and Alcohol Dependence. Naučnici smatraju kako će rezultati imati uticaja na medicinsku primjenu marihuane.

Već je ranije poznat utjicaj marihuane na ublažavanje simptoma raznih bolesti, a u nekim je studijama otkriveno i da kanabis ubijaćelije raka

(cudaprirode.com)