14
Fri, Jun

Aktuelno

 

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poziva lokalne uprave na primorju da preduzmu hitne korake u sprovođenju fitosanitarne mjere – uništavanje palmi napadnutih crvenim palminim surlašem.

 

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poziva lokalne uprave na primorju da preduzmu hitne korake u sprovođenju fitosanitarne mjere – uništavanje palmi napadnutih crvenim palminim surlašem.

 

palmin surlas01Takođe, Uprava poziva sve držaoce palmi da izvrše hitan hemijski tretman svih vrsta palmi na primorju, s obzirom da je na osnovu pregleda feromonskih klopki na prisustvo crvenog surlaša u više primorskih opština konstatovano značajno povećanje broja imaga u klopkama, u odnosu na prethodni pregled.

“Za efikasno sprovođenje fitosanitarnih mjera u borbi protiv palminog surlaša presudno je da lokalne uprave odreaguju brzo i efikasno, pokazujući odgovoran odnos prema problemu palminog surlaša koji narušava pejzažni ambijent u primorskim sredinama”, kažu oni.

Palma Doseza e kuqe Crveni surlasApeluju na organe lokalnih samouprava da mjere uništavanja napadnutih palmi sprovedu, kako na javnim površinama, tako i kod fizičkih lica, jer, kako ističu,  jedino ako se mjere sprovedu duž čitavog primorja možemo očekivati bolje rezultate i suzbiti širenje štetnog organizma na najmanju moguću mjeru.

Na ovaj način, ocjenjuju oni, stvorićemo uslove da infestacioni potencijal palminog surlaša svedemo na minimum za narednu godinu.

Dodatno, eliminišu se i bezbjednosni rizici po stanovništvo, s obzirom na opasnost od obaranja stabala usljed jakih vjetrova koji su česta pojava na primorju.

“Imajući u vidu vremenske uslove i činjenicu da je primijećena velika aktivnost imaga (registrovan masovan let u okolini klopki), apelujemo na sve držaoce palmi da izvrše hitan hemijski tretman svih vrsta palmi na cijelom primorju. Za tretiranje koristiti preparate na bazi dimetoata ili hlorpirifosa”, ponavljaju oni ističući da će im u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede pružiti stručnu podršku.

 

Nemate pravo da postavite komentar