21
Sat, May

Aktuelno

 

Asteroid koji je prošao na razdaljini od oko 42.000 kilometara od Zemlje nije alarmirao naučnike NASA. Oni su taj veliki svemirki kamen, označen kao 2012 TC4, odavno očekivali.

 

Asteroid koji je prošao na razdaljini od oko 42.000 kilometara od Zemlje nije alarmirao naučnike NASA. Oni su taj veliki svemirki kamen, označen kao 2012 TC4, odavno očekivali.

asteroidAstreoid, čija je veličina procijenjena na između 14 i 100 metara u prečniku, nije smatran za potencijalno opasan po Zemlju. Ipak, razdaljina na kojoj se našao bila je, kosmičkim rječnikom, veoma mala.

Razdaljina od 42.000 kilometara predstavlja jednu desetnu udaljenosti od Zemlje do Mjeseca, a na toj razdaljini orbitira i nekoliko stotina satelita.

146248

Uvjereni da će asteoid pored Zemlje proći bez posljedica i nastaviti svoje lutanje Solarnim sistemom, naučnici su njegovo besciljno putovanje iskoristili da testiraju sistem za detekciju asteroida koji bi trebalo da bude sposoban da odredi kada let nekog asteroida bude predstvaljao stvarnu prijetnju za našu planetu.

“Prelet asteroida je iskorišćen za testiranje svjetske mreže za detekciju i praćenje, kako bismo ocijenili naše sposobnosti da zajedničkim snagama odgovorimo na potencijalni udar asteroida koji bi mogao da predstavlja stvarnu prijetnju po Zemlju”, izjavio je NASA-in naučnik Majkl Kili.

Hiljade teleskopa širom svijeta posmatralo je kako se 2012 TC4 približava Zemlji. Najbliže se, na svom putovanju, približio Antarktiku. Na osnovu toga, naučnici su bili u prilici da procjene njegovu veličinu, i sagledaju načine kako da unaprijede sisteme detekcije.

Na našu sreću, NASA-ini naučnici vjeruju da su sada u stanju da indentifikuju 90 odsto kometa i astreoida, veličine preko jednog kilometra i koji bi bili u stanju da priđu dovoljno blizu da bi mogli da ugroze Zemlju.