22
Fri, Sep

Aktuelno

Studija potvrđuje da je Ulcinjska solana područje od izuzetne vrijednosti za očuvanje biodiverziteta, kazao je Andrej Sovinc vođa ekspertskog tima angažovanog na projektu „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“ koji je održan juče u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Studija potvrđuje da je Ulcinjska solana područje od izuzetne vrijednosti za očuvanje biodiverziteta, kazao je Andrej Sovinc vođa ekspertskog tima angažovanog na projektu „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“ koji je održan juče u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

 

solana4Sastankom je predsjedavao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović dok su istom prisustvovali i predstavnici ministarstava održivog razvoja i turizma, ekonomije, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Javnog preduzeća za nacionalne parkove, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Opštine Ulcinj, Centra za zaštitu i proučavanje ptica, EUROFOND-a i Privrednog suda.

Glavni cilj ovog sastanka predstavljao je prezentovanje finalnog nacrta Studije zaštite Ulcinjske solane.

Sovinc je dodao da je opstanak staništa i vrsta gotovo u potpunosti zavistan od održavanja vodnog režima, koji se godinama upotrebljavao kod tradicionalne proizvodnje soli.

Takođe, on je posebno istakao značaj ornitofaune tog područja koja Ulcinjsku solanu stavlja na sami vrh najvažnijih lokaliteta za gniježđenje, seobu i zimovanje ptica uz tzv. Jadranski migratorni koridor na Balkanu.

IMG 6825 1000x555

Sovinc je kazao da je studijom stavljen fokus na utvrđivanje onih vrsta ptica, za koje je Solana od izuzetne vrijednosti, ne samo na nacionalnom nivou već i po zahtjevima EU direktiva, i to Direktive o pticama i Direktive i staništima.

„Na solani je registrovano 250 vrsta ptica od ukupno 500 koliko ih ima u Evropi, što znači da se na Solani nalazi 50 odsto svih evropskih vrsta“, naveo je Sovinc.

On je članovima Upravnog odbora predstavio i analize koje su pokazale da je Ulcinjska solana najvažnije mjesto za razvoj halofitne vegetacije kao i da su identifikovana tri tipa staništa sa Aneksa EU Direktive o staništima, što ih čini potencijalnim Natura 2000 područjem a što zahtijeva posebne mjere zaštite i očuvanja.

ULCINJSKA SOLANAČlanovima Upravnog odbora takođe je predstavljena i identifikacija optimalnog modela upravljanja područjem zbog obezbjeđivanja ekološke i ekonomske vrijednosti područja.

Naime, u okviru Studije izvršena je analiza kategorije zaštićenih područja po međunarodnoj (IUCN) klasifikaciji, pri čemu su kao najadekvatnije kategorije predložene kategorija V – park prirode, i kategorija IV – rezervat prirode.

Takođe, kako je istaknuto u sklopu Studije, za održavanje vrijednosti biodiverziteta tog područja neophodna je sanacija infrastrukture za održavanje vode i dnevno upravljanje vodama na Solani.

Članovi Upravnog odbora razmotrili su predložene modele a nakon diskusije usvojen je zaključak da se u narednom periodu dostave komentari na tekst nacrta studije, što bi rezultiralo konkretnijim predlozima i samim tim, pronalaženjem najoptimalnijeg rješenja za uspostavljanje modela upravljanja Ulcinjskom solanom, kako bi se obezbijedila održiva zaštita ovog područja.

Podsjećanja radi, glavni cilj projekta „Finalizacija studije zaštite Ulcinjske solane“ jeste analiza stanja i procjena za proglašenje zaštićenog područja na području Ulcinjske solane, a shodno kriterijumima na nacionalnom i međunarodnom nivou.

cdm

Nemate pravo da postavite komentar