24
Mon, Jan

Aktuelno

 

Ispuštanjem akumulacije iz jezera i slabim protokom nove vode, nekadašnje jezero pretvoreno je u muljevitu i blatnjavu dolinu.

 

Ispuštanjem akumulacije iz jezera i slabim protokom nove vode, nekadašnje jezero pretvoreno je u muljevitu i blatnjavu dolinu.

Jablaničko jezero nastalo je davne 1953. godine, izgradnjom hidroelektrane na rijeci Neretvi. Vještačka akumulacija promijenila je tada izgled plodne doline.

Dužinom od 25 kilometara i na pojedinim mjestima dubinom od 80 metara privlačilo je turiste iz cijelog svijeta.

Veoma bogat riblji fond bio je mamac za mnoge ribare.

Nestankom vode nestao je skoro cio riblji fond.

''Kada se u maju vratimo na jezero vidjećemo da li je nešto od ribe preživjelo'', kažu lokalni ribari.

Pogledajte video ovog nekada prelijepog jezera: