23
Thu, May

Aktuelno

Skupština opštine Ulicnj usvojila je prijedlog Prostorno Urbanističkog Plana koji je pripremio Centar za Arhitekturu i Urbanizam.

Skupština opštine Ulicnj usvojila je prijedlog Prostorno Urbanističkog Plana koji je pripremio Centar za Arhitekturu i Urbanizam.

valdanos ulcinjOvaj dokument donosi dvije značajne vijesti koje se odnose na Solanu i Valdanos.

„Dokument kojem su odbornici potvrdili saglasnost predviđa posebnu vrstu zaštite Maslinade Valdanos, gdje je u potpunosti zabranjena bilo koja vrsta izgradnje i revitalizacija i valorizacija tog naselja u sportske i rekreativne svrhe, učineći korak naprijed u procesu povraćaja Maslinade Valdanos“, navodi se u saopštenju za javnosti SO Ulcinj.

Osim Valdanosa, poseban tretman planiran je za Solanu.

Valdanos„Na kojoj je takođe zabranjena izgradnja turističkih ili stambenih jedinica, postavljajući uslove za revitalizaciju proizvodnje soli i valorizaciju te teritorije kao pješačke rekreativne zone i razvoj ornitološkog turizma. Osim navedenog, PUP predviđa zaštitu Solane kao park i spomenik prirode i uvršćenje u RAMSAR zaštićena područja čime su postignuti zajednički ciljevi Opštine Ulcinj, međunarodne zajednice i nevladinog sektora za zaštitu Solane“, objašnjeno je u saopštenju.

Još jedna novina PUP-a je planiranje brze saobraćajnice od četiri kolovozne trake u naselju Štoj i most preko rijeke Bojane koji će povezati Crnu Goru sa Republikom Albanijom i omogućiti dodatnu valorizaciju grada kao destinacije elitnog turizma imajući u vidu da se u naselju velike plaže planira izgradnja turističkih kompleksa viših kategorija.

„Usvajanje PUP-a predstavlja dodatni podsticaj za rad u lokalne uprave jer usvajanje ovog dokumenta predstavlja skidanje blokade u procesu donošenja detaljnih urbanističkih planova za gradska naselja, korak koji će u sledećem periodu stani na putu divljoj i nelegalnoj gradnji objekata u teritoriji Opštine Ulcinj“, poručuju iz gradske vlasti.

 (CdM)

 

 

Nemate pravo da postavite komentar