24
Mon, Jan

Aktuelno

Novim sistemom praćenja stanja kvaliteta vazduha i umrežavanjem nadležnih instituacija znaće se koje mjere nadležni treba da preduzmu kako bi popravili situaciju i spriječili uticaj zagađenja na zdravlje ljudi.

Novim sistemom praćenja stanja kvaliteta vazduha i umrežavanjem nadležnih instituacija znaće se koje mjere nadležni treba da preduzmu kako bi popravili situaciju i spriječili uticaj zagađenja na zdravlje ljudi.

magla pljevlja 770x472Taj sistem, koji je uspostavila Agencija za zaštitu životne sredine, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, Centrom za ekotoksikološka ispitivanja i Hidrometeorološkim zavodom, osim standardnog izvještavanja o kvalitetu vazduha, sadržaće i preporuke građanima šta da preduzmu i kako da se ponašaju u situacijama kada je povećano zagađenje. 

Na sajtu Agencije (www.epa.org.me), u dijelu “državna mreža praćenja kvalietet vazduha”, kako je pojasnila samostalna savjetnica za kvalitet vazduha u Agenciji Gordana Đukanović, sada će se lako vidjeti kompletna analiza stanja vazduha u realnom vremenu, kao i validirani mjesečni  podaci sa automatskih stanica.

pljevlja maglaNa drugom linku, kako je navela, nalaze se preporuke za zdravlje ljudi u sekcijama “preporuke za vrijeme povišenog zagađenje vazduha”, "uticaj zagađenja vazduha na zdravlje", a u posebnoj sekciji nalaze se preporuke za stanovništvo Pljevalja. 

"Agencija je od 20. februara 2014. godine uspostavila sistem za izvještavanje o kvalitetu vazduha. Imali smo određeni stepen nerazumijevanja i kod građana i u medijima o načinu tumačenja rezultata, a u uprkos našim naporima da izmjerene podatke predstavimo na pravi način, određeni nivo nerazumijevanja postoji i dalje. To je razlog što smo unaprijedili sistem, koji osim zajedničkog indeksa kvaliteta vazduha, omogućava i olakšava zdravstvenim ustanovama izradu preporuka u slučaju povećanih koncentracija i eventualnog štetnog uticaja na zdravlje", kazao je direktor Agencije Ervin Spahić, na današnjoj prezentaciji nove aplikacije.

pljevlja maglaDirektor IJZ Boban Mugoša rekao je da u Crnoj Gori postoje hiljade individualnih ložišta, ali i veliki proizvođači struje koji koriste ugalj, kao i veliki broj automobila.

"Sve to utiče na stanje vazduha i utiče na zdravlje. Studije govore da imamo lošu situaciju sa stanjem vazduha, posebno u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici. Imamo dosta prijevremenih smrti i oboljevanja zbog zagađeng vazduha. Naša uloga je da budemo transparentni, javno objavljujemo podatke i dajemo preporuke građanima. Naravno, mora se znati i ko šta radi. Naše je da analiziramo situaciju i damo preporuke, kako bi drugi u nizu preduzeli potrebne mjere na državnom i lokalnom nivou”, kazao je Mugoša.

Pomoćnica direktora Agencije Lidija Šćepanović kazala je da se radi o preliminarnom indeksu kvaliteta vazduha koji je preuzet iz EU, a da je odobren IPA projekat kojim će se unaprijditi svi instrumenti na automatskim mjernim stanicama.

U državnoj mreži postoji osam mjernih stanica u opštinama Pljevlja, Žabljak, Nikšić, Podgorica, Tivat i Bar.

(Vijesti)