12
Fri, Apr

Akcije

Započeli smo akciju Morača - Skadarsko jezero - Bojana po sunčanom danu,  sa velikom posadom, nevjerojatnim redovima i nekim građanskim neposlušnostima.

Započeli smo akciju Morača - Skadarsko jezero - Bojana po sunčanom danu,  sa velikom posadom, nevjerojatnim redovima i nekim građanskim neposlušnostima.

zastitimo moracu 4

Sačuvana rijeka može da kroz turizam donese iste prihode kao hidroenergija, i to je jedan od argumenata kojim se članovi Balkan Rivers Tour, na čijem čelu je slovenački olimpijac Rok Rozman, vode tokom kampanje za očuvanje rijeka Balkana. Nakon što su lani kajacima obišli 23 balkanske rijeke, kampanju su nedavno nastavili fokusirajući se na rijeke Soču u Sloveniji i Moraču u Crnoj Gori.

zastitimo 1

“Soča je poznata kao alpski dragulj među rijekama i turisti je rado posjećuju. Ali, riječno korito je već uništeno u centralnom dijelu njenog toka i na Soči su izgrađene tri velike brane. Kajakaši su tokom kampanje morali da pješače oko brana i hodaju suvim riječnim koritom šest kilometara… ukratko, nailazili su naizmjenično na suvi dio korita, pa na jezero… Znate, kajakaši mogu da hodaju, ribe ne i to je ono što smo, pored ostalog, željeli da pokažemo. Ne bismo željeli da Morača doživi sudbinu Soče”, kazala je “Vijestima” Neža Pošnjak iz BRT.

zastitimo moracu

Pošnjak je dodala da kampanjom žele i javnosti pokažu kakve su posljedice izgradnje brana, te da javnost vidi rijeke u cjelini, a ne samo njihove lijepe djelove. 

Kajakaši su kampanju u Crnoj Gori počeli u ponedjeljak, na izvoru Morače. Cilj kampanje je naglasiti štetne uticaje brana na riječne ekosisteme i skrenuti pažnju domaće i međunarodne javnosti na održiva alternativna rješenja za Moraču, Skadarsko jezero i njihove resurse.

zastitimo moracu 3

Kampanja u Crnoj Gori će trajati do 1. maja, kada će kajakaši iz cijele Evrope veslati od izvora Morača preko Skadarskog jezera i rijeke Bojane, do ušća u Jadransko more.

U okviru kampanje, NVO Green Home će, u saradnji sa WWF Adria, danas organizovati diskusiju o prihvatljivosti izgradnje hidroelektrana na Morači i načinima valorizacije, koji bi istovremeno obezbijedili, kako dobit za lokalno stanovništvo, tako i očuvanje prirodne i kulturne vrijednosti područja.

zastitimo moracu 5Iz NVO Green Home podsjećaju da plan izgradnje HE na Morači “ignoriše preporuke i ekološke propise EU”.

“Naročito Okvirne Direktive o vodama koji se odnose na obavezu očuvanja dobrog ekološkog statusa voda, Direktive o staništima, Direktive o pticama koje zahtijevaju da države izbjegavaju projekte koji bi mogli dodatno ugroziti kvalitet životne sredine i slatkovodnih ekosistema – osim ukoliko su oni od vitalnog nacionalnog značaja. Vlada to uz sve napore do danas nije uspjela dokazati”, kazali su iz te NVO.
Iz Green Homea podsjećaju da Skadarskom jezeru prijete devastacije, poput izgradnje Porto Skadar Lejka i drugih mega turističkih infrastruktura i navode da se tome, proglašavanjem moratorijuma, hitno mora stati na kraj. 

Rozman navodi da neki u rijekama slobodnog toka, kakva je Morača, vide samo energetski potencijal i veliku priliku za profitabilan posao. Morača, kako je kazao, spada u rijetke evropske rijeke koje su se oduprle pritisku hidoenergetskog lobija i koje su ostale u prirodnom stanju. Rozman vjeruje da Morača mora biti dokaz da postoji drugačiji način valorizacije. 

Iz WWF navode da su očuvane i prirodne rijeke neophodne za zdrave i dinamične ekosisteme i vrste, te da nude i veliku komparativnu prednost za ekološki turizam kao što je ribolov, rafting i kajakarenje. 

Facebook: Morača - Skadarsko jezero - Bojana

 (Vijesti)

 

 

Nemate pravo da postavite komentar