11
Thu, Aug

Najave akcija

Danas se u Sali opštine Bijelo Polje održao sastanku povodom pokretanja ekološke akcije pod nazivom ,,SVI ZAJEDNO ZA LJEPŠE BIJELO POLJE’’.

Danas se u Sali opštine Bijelo Polje održao sastanku povodom pokretanja ekološke akcije pod nazivom ,,SVI ZAJEDNO ZA LJEPŠE BIJELO POLJE’’.

Sjednica Euromost Bijelo PoljeNa današnjem sastnaku su govorili: predstavnik NVO ,,Euromost’’ Dino Mulabegović (programski menadžer), Fahrudin Begović (menadžer u opštini Bijelo Polje), Radenko Vujošević novi direktor komunalnog preduzeća LIM, Dejan Luković (rukovodioc Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj) kao i predstavnica sekretarijata za uredjenje prostora i održivi razvoj opštine Danijela Lazarević.

Na današnjem sastanku učestvovali su: predsjednici mjesnih zajednica sa područja opštine Bijelo Polje, direktori osnovnih i srednjih škola, privrednici, NVO i mnogi drugi.


Euromost - Dino Mulabegović:
Cilj ove ekološke akcije, koja će trajati narednih šest mjeseci je da svi zajedno uzmemo učešće u istoj i na taj način damo doprinos da grad bude čistiji to jest zdraviji. Čitava akcija će se svesti na volontiranju svih učesnika, uz pomoć, Komunalnog preduzeća LIM, koji će uključiti mehanizaciju i sve svoje raspoložive resurse. Akciji će se pridružiti i Komunalna policija, opštinska kancelarija za mlade, turistička organizacija, kao I ostale lokalne i državne instutucije. Ono što je jako bitno napomenuti da je potrebno učešće i preduzetnika, koncesionara, nevladinih organizacija, ekoloških sekcija svih osnovnih i srednjih škola, gradjana... Ako svi očistimo svoje dvoriše učinit ćemo jedan veliki pomak da nam grad bude čistiji! S toga očekujemo da se i veliki broj gradjana pridruži ovoj akciji.


euromost bijelo polje logoRadenko Vujošević, direktor komunalnog preduzeća LIM, je pohvalio veliki odaziv na sastanku predstavnika mjesnih zajednica, naglašavajući da sve što se radi u cilju zaštite životne sredine nemože uspjeti bez učešća gradjana. Da bi sve ovo imalo efekat treba da se ponašamo u skladu sa zakonom i treba da učinimo sve što je u našoj moći da našu sredinu učinimo naljepšom, te našu sredinu prilagodimo našim potrebama, najavivši da će komunalno preduzeće uzeti učešće u ovoj i svi budućim ekološkim akcijama. Takođe je kazao da će se JKP "LIM" odazvati na poziv svima u mjeri u kojoj mogućnosti dozvoljavaju.

Fahrudin Begović, Menadžer opštine, je pridsutne upoznao da se u Bijelom Polju krenulo sa realizacijom prve faze projekta izgradnje sistema kanalizicione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Vrijednost ovog projekta je oko deset miliona eura. On je kazao da je  predsjednik naše opštine Aleksandar Žurić, već potpisao ugovor nadzorom i revidentom sa Italijanskom kompanijom koja će raditi na reviziji glavnog projekta i nadzor za izvodjenje radova prve faze kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u dužini od šest kilometara, to jest lijeve obale Lima, gradske i industrijske zone sa pripadajućim naseljima. Takodje projekat je izuzetno važan za našu  opštinu kada je u pitanju zaštita Lima kao i njegovih pritoka.

NVO "Euromost"
Programski menadžer
Dino Mulabegović