26
Thu, Nov

Najave akcija

Naš devetnaesti Critical Mass će biti posvećen biciklu kao službenom vozilu.

Naš devetnaesti Critical Mass će biti posvećen biciklu kao službenom vozilu.

BicikloDOTme marsuta 28 mart 2015Nikakva novost nije da se bicikl može koristiti i kao službeno vozilo, šta više to se u Crnoj Gori radilo još u devetnaestom i dvadesetom vijeku. Veliko ubrzanje je stiglo u dvadeset prvom stoljeću kada se ovaj vid transporta ovdje potpuno zaboravlja.

Najbolji primjeri savjesnih državnih uposlenika koji ovo prevozno sredstvo koriste se sada mogu naći jedino van granica Crne Gore. Brojni su: predsjednici vlada, kraljevi, gradonačelnici, ambasadori, direktori multinacionalnih kompanija… koji ovo najčistije prevozno sredstvo koriste u službene svrhe i na taj način poboljšavaju ličnu kondiciju, sopstveno zdravstveno stanje, štede novac koji im je povjeren, smanjuju buku i zagađenje… Ovo se uglavnom dešava u zemljama koje su uzori nama što sporije napredujemo i gdje je društveni položaj u sprezi sa ličnom odgovornošću.

Biciklo kao sluzbeno voziloZbog svega toga smo uputili poziv svim državnim institucijama, ambasadama i stranim misijama u Crnoj Gori da nam se pridruže na ovoj gradskoj vožnji i na taj način sopstvenim primjerom pokažu da se bicikl može koristiti i u službene svrhe.

Biciklo.me

Vaše učešće možete prijaviti i na fb event-u ovdje.