01
Sun, Nov

Najave akcija

cmjuncoverPoslije duže pauze Biciklo.me kreće u akciju. U subotu, 28. jun, u 18:10h, ponovo kreće "kritična masa". Mjesto okupljanja je Trg repubilke.

Tom prilikom voziće se lagani krug od Trga, preko Milenijuma, Pobjeda, Union, pored Trgovinske i opet Trg.

cmjuncoverPoslije duže pauze Biciklo.me kreće u akciju. U subotu, 28. jun, u 18:10h, ponovo kreće "kritična masa". Mjesto okupljanja je Trg repubilke.

Tom prilikom voziće se lagani krug od Trga, preko Milenijuma, Pobjeda, Union, pored Trgovinske i opet Trg.

Podsjetićemo da je osnovni cilj organizacije i ovih dešavanja promovisanja bicikla kao prevoznog sredstva i povećanje sigurnosti kriticna masa podgoricabiciklista u saobraćaju.

Dobrodošli su svi koji žele da se priključe ovoj akciji i podrže ovu ideju, ali prije svega pozivamo vas na druženje!

Više informacija možete dobiti na sajtu Biciklo.me kao i na FB event-u.

Uprava policije je obezbijedila neophodnu pratnju za ovaj događaj, a skup je takođe prijavljan i odobren od strane Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj.

kriticna masa podgorica milenijum