29
Tue, Nov

Najave akcija

 

”Proljećni Kamp” je desetodnevni dogadjaj posvećen održavanju pješačkih staza i promociji ekološkog i održivog turizma u Crnoj Gori.

U  Proljeće  2019,  ovaj  dogadjaj  će  se  desiti  u  Mediteranskom  dijelu  Crne  Gore  sa  ciljem  da unaprijedi  stanje  staza  Primorske  Planinarske  Transferzale  i  skrene  pažnju  na  prirodne ljepote  ovih  predjela.    Namjera  je  da  svojom  aktivnošću  damo  primjer  i  usmjerimo  pažnju javnosti ka prirodnom okruženju u kojem živimo.

”Proljećni Kamp” je sastavljen iz dvije paralelne aktivnosti:

* Volonteri će krčiti rastinje sa zaraslih staza, osvježavati izblijedjele markacije i uklanjati 

   plastiku/otpad

* Filmska ekipa će istovremeno pratiti sve dogadjaje i na taj način ostaviti trajno i lako    dostupno svedočenje o cijelom dogadjaju i mjestu na kojem se dešava.

http://www.youtube.com/watch?v=sx44n3cQjWc

Volonterski ”Proljećni Kamp” trajace 10 dana, od 3 do 12 maja i baziraće se na tri različita kampišta.  Jedno  od  ova  tri  kampišta  je  u  posjedu  lokalne  porodica  koja  želi  organizovati kamp  i  gostiti  turiste-kampere.  Naše  aktivnosti  će  otvoriti  staze  koje  povezuju  ova  buduća kampišta sa Transferzalnom rutom i na taj način direktno podržati razvoj lokalne privrede i ekoturističke infrastructure, a takodje poboljšati mogućnosti za lokalne ljubitelje pješačenja kroz Prirodu.

PROGRAM KAMPA

  Dan 1 (03. Maj)

* Dolazak volontera u Perast, Boka Kotorska

* Druženje u Perastu

* 17h transfer za Crkvice, oblast iznad Boke Kotorske 

* Namiještanje kampa na 1100m iznad mora 

* Upoznavanje sa organizatorima programa i planom rada kampa

* Večera uz logorsku vatru i noćenje u kampu na Vranovom brdu

Dan 2. (04. Maj)

* Doručak u kampu

* Krčenje staze Crkvice – Grkavac

* Pauza za ručak na stazi od 13h do 14h

* Nastavak krčenja staze 

* Dolazak na Grkavac 

* Transfer, nazad u  kamp na Crkvicama

* Večera uz logorsku vatru i noćenje u kampu na Crkvicama

Dan 3. (05. Maj)

* Doručak

* Dio volontera će pomoći u pakovanju šatora I ostalih stvari u kampu

* Nastavak krčenja staze prema Grkavcu

* Pauza za ručak na stazi od 13h do 14h

* Zavrsetak radova na stazi i transfer do sela Ubalac

* Prenos opreme i pješačenje do kampišta na Vranovom brdu

           * Postavljanje šatora

* Večera uz logorsku vatru i noćenje u kampu na Vranovom brdu

Dan 4. (06. Maj) 

  1. maj, poznat kao Đurđevdan, od davnih vremena predstavlja obilježavanje početka

proljeća na cijelom Balkanu. Dab kada ljudi trebaju ići u Prirodu, plivati u vodi ili hodati

bosonogi i ponovno se spojiti sa majkom Zemljom. 

Za ovaj dan imamo poseban program i izlet:

* Nakon doručka u kampu, rad na stazi izmedju Vranovog Brda i Perasta

* Pauza za ručak na stazi od 13h do 14h

* Zavrsetak dnevnog rada i pješačenje do Perasta

* Kupanje u moru

* Izlet čamcem do ostrva/crkve “Gospe od Škrpjela”

* Večera u eskluzivnom restoranu “Conte” u Perastu

* Povratak u selo Ubalac našim vozilima

* Pješačenje (20min) do kampa na Vranovom brdu

* Noćenje u kampu

Dan 5. (07. Maj)

* Doručak pa pakovanje šatora i opreme

* Nastavak krčenja staze ka Perastu 

* Pauza za ručak na stazi od 13h do 14h

* Završetak radova i pješačenje do Perasta

* Transfer ka Kotoru

* Stop za upoznavanje sa starim gradom Kotorskim

* Transfer crnogorskom obalom do sela Bartula, blizu Starog Bara

           * Večera uz druženje i noćenje u kampu Bartula

    www.olivegardencamp.com

Dan 6 (08. Maj)

* Doručak u kampu

* Transfer do sela Velji Mikulići u podnožju planina Rumije I Lisinja ( 1:30h )

           * Krčenje staze izmedju Dobrog dola, Veljih Mikulića i prevoja Pajka

           * Pauza za ručak između 13h I 14h

* Nastavak radova pa pješačenje za selo Gornje Pode

           * Večera uz druženje i noćenje u kampu Bartula

Dan 7. (09. Maj)

* Doručak u kampu

* Krčenje staze Šarena stijena – Vruća rijeka

* Pauza za ručak od 13:00 do 14:00

* Pješačenje do Starog Bara kroz maslinovu šumu ( 1h )

* Razgled Starog Bara sa vodičem

* Razgled “Kaldrme” sa stankama u nekim od barova za osvježenje

           * Večera u podnožju bedema  Starog Bara

           * Pješačenje do kampa Bartula ( 40min )

Dan 8. (10. Maj)

* Doručak u kampu

* Rad na stazi za Šarenu stijenu

* Pauza za ručak od 13h do 14h

* Popodnevni radovi 

           * Večera uz druženje i noćenje u kampu Bartula

Dan 9. (11. Maj)

* Doručak u kampu

* Izlet do Velike Plaže na Adi Bojani ( 1h )

* Obilazak i razgled Ade Bojane 

* Povratak u kamp Bartula

* Pripremanje roštilja i oproštajna zabava 

* Noćenje u kampu Bartula

Dan 10. (12. Maj)

* Doručak u kampu

* Rastanak volontera

Organizatori Proljećnog Kampa 

 

 

”Proljećni Kamp” je desetodnevni dogadjaj posvećen održavanju pješačkih staza i promociji ekološkog i održivog turizma u Crnoj Gori.

U  Proljeće  2019,  ovaj  dogadjaj  će  se  desiti  u  Mediteranskom  dijelu  Crne  Gore  sa  ciljem  da unaprijedi  stanje  staza  Primorske  Planinarske  Transferzale  i  skrene  pažnju  na  prirodne ljepote  ovih  predjela.    Namjera  je  da  svojom  aktivnošću  damo  primjer  i  usmjerimo  pažnju javnosti ka prirodnom okruženju u kojem živimo.

”Proljećni Kamp” je sastavljen iz dvije paralelne aktivnosti:

* Volonteri će krčiti rastinje sa zaraslih staza, osvježavati izblijedjele markacije i uklanjati 

   plastiku/otpad

* Filmska ekipa će istovremeno pratiti sve dogadjaje i na taj način ostaviti trajno i lako    dostupno svedočenje o cijelom dogadjaju i mjestu na kojem se dešava.

Volonterski ”Proljećni Kamp” trajace 10 dana, od 3 do 12 maja i baziraće se na tri različita kampišta.  Jedno  od  ova  tri  kampišta  je  u  posjedu  lokalne  porodica  koja  želi  organizovati kamp  i  gostiti  turiste-kampere.  Naše  aktivnosti  će  otvoriti  staze  koje  povezuju  ova  buduća kampišta sa Transferzalnom rutom i na taj način direktno podržati razvoj lokalne privrede i ekoturističke infrastructure, a takodje poboljšati mogućnosti za lokalne ljubitelje pješačenja kroz Prirodu.

PROGRAM KAMPA

  Dan 1 (03. Maj)

* Dolazak volontera u Perast, Boka Kotorska

* Druženje u Perastu

* 17h transfer za Crkvice, oblast iznad Boke Kotorske 

* Namiještanje kampa na 1100m iznad mora 

* Upoznavanje sa organizatorima programa i planom rada kampa

* Večera uz logorsku vatru i noćenje u kampu na Vranovom brdu

Dan 2. (04. Maj)

* Doručak u kampu

* Krčenje staze Crkvice – Grkavac

* Pauza za ručak na stazi od 13h do 14h

* Nastavak krčenja staze 

* Dolazak na Grkavac 

* Transfer, nazad u  kamp na Crkvicama

* Večera uz logorsku vatru i noćenje u kampu na Crkvicama

Dan 3. (05. Maj)

* Doručak

* Dio volontera će pomoći u pakovanju šatora I ostalih stvari u kampu

* Nastavak krčenja staze prema Grkavcu

* Pauza za ručak na stazi od 13h do 14h

* Zavrsetak radova na stazi i transfer do sela Ubalac

* Prenos opreme i pješačenje do kampišta na Vranovom brdu

           * Postavljanje šatora

* Večera uz logorsku vatru i noćenje u kampu na Vranovom brdu

Dan 4. (06. Maj) 

  1. maj, poznat kao Đurđevdan, od davnih vremena predstavlja obilježavanje početka

proljeća na cijelom Balkanu. Dab kada ljudi trebaju ići u Prirodu, plivati u vodi ili hodati

bosonogi i ponovno se spojiti sa majkom Zemljom. 

Za ovaj dan imamo poseban program i izlet:

* Nakon doručka u kampu, rad na stazi izmedju Vranovog Brda i Perasta

* Pauza za ručak na stazi od 13h do 14h

* Zavrsetak dnevnog rada i pješačenje do Perasta

* Kupanje u moru

* Izlet čamcem do ostrva/crkve “Gospe od Škrpjela”

* Večera u eskluzivnom restoranu “Conte” u Perastu

* Povratak u selo Ubalac našim vozilima

* Pješačenje (20min) do kampa na Vranovom brdu

* Noćenje u kampu

Dan 5. (07. Maj)

* Doručak pa pakovanje šatora i opreme

* Nastavak krčenja staze ka Perastu 

* Pauza za ručak na stazi od 13h do 14h

* Završetak radova i pješačenje do Perasta

* Transfer ka Kotoru

* Stop za upoznavanje sa starim gradom Kotorskim

* Transfer crnogorskom obalom do sela Bartula, blizu Starog Bara

           * Večera uz druženje i noćenje u kampu Bartula

    www.olivegardencamp.com

Dan 6 (08. Maj)

* Doručak u kampu

* Transfer do sela Velji Mikulići u podnožju planina Rumije I Lisinja ( 1:30h )

           * Krčenje staze izmedju Dobrog dola, Veljih Mikulića i prevoja Pajka

           * Pauza za ručak između 13h I 14h

* Nastavak radova pa pješačenje za selo Gornje Pode

           * Večera uz druženje i noćenje u kampu Bartula

Dan 7. (09. Maj)

* Doručak u kampu

* Krčenje staze Šarena stijena – Vruća rijeka

* Pauza za ručak od 13:00 do 14:00

* Pješačenje do Starog Bara kroz maslinovu šumu ( 1h )

* Razgled Starog Bara sa vodičem

* Razgled “Kaldrme” sa stankama u nekim od barova za osvježenje

           * Večera u podnožju bedema  Starog Bara

           * Pješačenje do kampa Bartula ( 40min )

Dan 8. (10. Maj)

* Doručak u kampu

* Rad na stazi za Šarenu stijenu

* Pauza za ručak od 13h do 14h

* Popodnevni radovi 

           * Večera uz druženje i noćenje u kampu Bartula

Dan 9. (11. Maj)

* Doručak u kampu

* Izlet do Velike Plaže na Adi Bojani ( 1h )

* Obilazak i razgled Ade Bojane 

* Povratak u kamp Bartula

* Pripremanje roštilja i oproštajna zabava 

* Noćenje u kampu Bartula

Dan 10. (12. Maj)

* Doručak u kampu

* Rastanak volontera

Organizatori Proljećnog Kampa