09
Tue, Aug

Najave akcija

 

Prvi od događaja u zajedničkom kalendaru „Orjen, planina nad morem“, posvećen je obilježavanju četvrtog novembra, Međunarodnog dana klimatskih promjena.

 

Prvi od događaja u zajedničkom kalendaru „Orjen, planina nad morem“, posvećen je obilježavanju četvrtog novembra, Međunarodnog dana klimatskih promjena.

volvol3Pozivamo sve zainteresovane da se toga dana, u subotu, u 10h okupimo na prostoru kod Kotobiljskog izvora i zajedničkim volonterskim radom damo lični doprinos naporima cijelog čovječanstva usmjerenih na ublažavanje klimatskih promjena izazvanih sve većim ljudskim djelovanjem.

Na Kotobiljskom izvoru, odmorištu starog pješačkog puta Herceg Novi-Kameno, organizovaćemo prezentaciju tehnike izrade tradicionalnih terasastih njiva u tehnici gradnje na suvo, uz sadnju autohtonog bilja ovog podnevlja na novouređenim površinama.

Organizatori obezbjeđuju rukavice i alat, kao i sendviče i osvježenje, a zainteresovani trebaju da se prijave na telefon: 069 360 803 (Željko Starčević).
Organizatori: Agencija za razvoj i zaštitu Orjena, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i ekologiju i MZ Kameno-Žlijebi, u saradnji sa DOO „Komunalno stambeno“ i DOO „Čistoća“.