09
Tue, Aug

Najave akcija

 

Povodom 26. septembra, Međunarodnog dana čistih planina, na Orjenu se danas organizuju tri prigodne akcije sa ciljem proširenja svijesti o potrebi očuvanja planinske prirode ove planine na tromeđi Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

 

Povodom 26. septembra, Međunarodnog dana čistih planina, na Orjenu se danas organizuju tri prigodne akcije sa ciljem proširenja svijesti o potrebi očuvanja planinske prirode ove planine na tromeđi Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.


orjen1orjenNVO „Orjen Outdoor i alpinistički klub „Niskogorci“, uređivaće i čistiti planinske staze od Rujišta do Subrinog amfiteatra, HPD „Dubrovnik“ će čistiti od sitnijeg otpada planinske staze kod Vrbanja, dok će planinarski klub „Subra“ imati akciju sakupljanja otpadaka na pravcu od bivšeg motela „Borići“ do Vratla, gdje će za sve učesnike biti organizovan ručak u planinarskom domu „Za Vratlom“ (1160 m), a zatim i branje samoniklog jestivog bilja.

Aktivnosti na obilježavanju Međunarodnog dana čistih planina odvijaju se uz učešće i pomoć Agencije za razvoj i zaštitu Orjena, Sekretarijata za komunalne djelatnosti i ekologiju i MZ Kameno-Žlijebi.