09
Tue, Aug

Najave akcija

Elektroprivreda Crne Gore izašla je u susret zahtjevu mještana nikšićkih naselja koja gravitiraju prema rijeci Zeti i za četvrtak 23. februara, zakazala javnu tribinu na kojoj će, kako su “Vijestima” kazali mještani, projektanti iz Slovenije, kao i obrađivači Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu predstaviti projekat prevođenja pomenute rijeke u Krupac.

Elektroprivreda Crne Gore izašla je u susret zahtjevu mještana nikšićkih naselja koja gravitiraju prema rijeci Zeti i za četvrtak 23. februara, zakazala javnu tribinu na kojoj će, kako su “Vijestima” kazali mještani, projektanti iz Slovenije, kao i obrađivači Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu predstaviti projekat prevođenja pomenute rijeke u Krupac.

krupackrupac1Mještani su prošle sedmice organizovali zbor, a osnovali su i neformalnu grupu “Rijeka je život” koju čine mještani sela Brezovik, Zavrh, Glibavac i Miločani, sa namjerom da sačuvaju Zetu, ali ne i da blokiraju projekat. Kako su na zboru istakli nijesu protiv toga da se sav višak vode prevede, ali se protive projektu kojim je planirano prevođenje čitave rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano. Kako stoji u projektu 300 dana u godini protok vode ispod brane bio bi 1.300 m3/s, pa je za očekivati, istakli su mještani, da rijeka u tom periodu praktično presuši nizvodno od brane.

Ideja o prevođenju Zete u Krupac datira još od 1968. godine,  a projekat bi Elektroprivredi donio značajne efekte u povećanju proizvodnje električne energije. Godišnja proizvodnja HE “Perućica” bila bi povećana za oko 30 GWH elektrićne energije, dok će godišnji prihodi, u zavisnosti od kretanja cijene električne energije na berzi, bio veći od 2,5 do 3,7 miliona eura.