29
Tue, Nov

Aktuelno

Stručna komisija PSCG za markacije, planinske staze, pješačke puteve i Registar, na osnovu odredbi Zakona o planinskim stazama, daje slijedeće saopštenje:

Stručna komisija PSCG za markacije, planinske staze, pješačke puteve i Registar, na osnovu odredbi Zakona o planinskim stazama, daje slijedeće saopštenje:

SAOPSTENJE Planinarski savez Crne Gore Komisija za markacijeNa osnovu uvida u stanje prohodnosti i bezbjednosti korišćenja planinarskih staza koje su u nadležnosti održavanja planinarskih klubova članova Planinarskog saveza Crne Gore stvoreni su osnovni uslovi za korišćenje istih u primorskom i djelimično u centralnom dijelu Crne Gore, čime se otvaraju za korišćenje od 15. maja do 30. novembra 2018. sve uređene i markirane planinarske staze nacionalne i lokalne mreže (PPT “ Orjen-Lovćen-Rumija” i njoj pripadajuće priključne staze, staze NP Lovćen i NP Skadarsko jezero, kanjon Mrtvice, Prekornica i Žijovo).

Trenutne prilike u visokoplaninskim područjima su složene gdje i dalje postoje potencijalne opasnosti po bezbjednost i zdravlje korisnika, pa su vršni dijelovi staza planinarskih transverzala CT-1 “Planinama Crne Gore”, “Via Dinarica” i “Vrhovi Balkana”, kao i druge markirane staze nacionalne i lokalne mreže u nadležnosti NP “Durmitor”, NP “Prokletije”, LTO Plav, LTO Mojkovac, LTO Berane, LTO Pljevlja, LTO Bijelo Polje, LTO Andrijevica i LTO Rožaje zatvorene do daljeg. U planu je da se ove staze otvaraju za korišćenje od 01. juna do 30. novembra 2018. O stanju i prohodnosti ovih staza informacije se mogu dobiti od lokalnih turističkih organizacija, JP Nacionalni parkovi Crne Gore i planinarskih klubova – domaćina za održavanje staza.

Korišćenje staza za uspone na vrhove: Prokletija, Komova, Hajle, Durmitora, Pive, Maglića, Prekornice, Maganika, Moračkih planina, Sinjajevine, Ljubišnje, Orjena, Lovćena i Rumije, se u svakom slučaju bez obzira na trenutne uslove, tokom cijele godine se ne preporučuje: neorganizovanim grupama, samovoljnim pojedincima i grupama, grupama bez stručnih vodiča i osnovne planinarske opreme. Korišćenje za sada nije dozvoljeno na navedenim masivima visokih planina (Durmitor, Maglić, Komovi, Prokletije, Moračke planine), zbog objektivnih opasnosti od lavina, gromova, magle, udara vjetra, zvijeri i klizavog terena, kao i zbog dužine trajanja planinarskih tura. Na ovim stazama ne postoji odgovarajuća infrastruktura (signalizacija, sigurnosna oprema, skloništa…) za navedene uslove, a takođe, u pitanju su udaljena, slabo naseljena područja, loše pokrivena mobilnim telefonskim signalom.

Planinarski savez Crne Gore ne preporučuje korišćenje ni ostalih u ovom trenutku (i dalje tokom ljetnje sezone) prohodnih staza na cijeloj teritoriji Crne Gore, bez stručnih planinarskih vodiča, adekvatne psiho-fizičke pripreme, bezbjednosnih mjera i planinarske opreme prema namjeni - težini i zahtjevnosti staze, posebno u složenim meteo uslovima. Pojedinačno i kretanje van markiranih i uređenih planinskih staza se ne preporučuje. Na osnovu iskustva tokom prethodnih sezona i analize uzroka vanrednih događaja sa teškim posledicama stručna komisija preporučuje i apeluje i na sve korisnike planinarskih staza (planinare, alpiniste, rekreativce i sportiste, pješake i druge) da u predstojećem ljetnjem periodu:

- poštuju postavljenu signalizaciju i markacije na stazama, privremene zabrane, ne udaljavaju sa markirane

– uređene staze na svoju ruku i ne kreću bez adekvatne opreme, a posebno u složenim meteo uslovima.

- da se pridržavaju preporuka i kodeksa ponašanja u planini, ne koriste staze u lošim meteo uslovima bez prijeke potrebe, da staze ne koriste sami, nepripremljeni, koriste neslužbene mape i trekove i/ili ako nijesu organizovani usponi od stručnih službi PSCG, GSS i planinarskih klubova uz preduzimanje potpunih mjera bezbjednosti učesnika.

- da pri organizaciji uspona i drugih aktivnosti na planinarskim stazama organizatori (Turoperatori, LTO, pl. klubovi i dr.) brinu za bezbjednost svih učesnika i preduzmu odgovarajuće preventivne mjere, postupaju shodno Zakonu o organizacije javnih skupova, te po potrebi, obavjeste MUP, Graničnu policiju i Gorsku službu spašavanja.

- turoperatori, JP Nacionalni parkovi, NTO, LTO i organi lokalne uprave su obavezni da, na pogodan način, upoznaju sve korisnike o opasnostina i eventualnim zabranama u svojim zonama

– destinacijama, a posebno o načinu korišćenja planinarskih staza lokalne mreže, te mjerama zaštite.

- da se koriste stručni vodiči (licencirani) PSCG, a strani vodiči da imaju odobrenje nadležnih organa Crne Gore.

Stručna komisija Planinarskog saveza Crne Gore će na zahtjev korisnika Nacionalne mreže planinarskih staza pružati neophodne informacije o prohodnosti i stanju staza, prije svega za organizovane uspone i stručnu pomoć zainteresovanim korisnicima, u okviru ovlašćenja i raspoloživih resursa, direktno ili preko lokalnih planinarskih klubova. Svi korisnici će na vrijeme biti obavještavani o prohodnosti staza i eventualnim ograničenjima ma sajtu PSCG (Komisije) i putem sredstava javnog informisanja.

Molimo sve korisnike da signalizaciju, sigurnosnu opremu i markacije čuvaju jer su postavljene u cilju njihove bezbjednosti. Obavjestite nas o svemu što smatrate da će doprinijeti da staze budu uređenije i sigurnije za korisnike.

Planinarski savez Crne Gore i stručna komisija ne snose nikakvu odgovornost prema korisnicima staza, niti preuzima odgovornost za postupke vodiča.

Upozoravamo: STAZE SE KORISTE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST KORISNIKA!

Načelnik komisije Pavle S Bandović s.r.

Planinarski savez Crne Gore Komisija za markacije